By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 4, s. 198
Annotation: Báseň doplněná poznámkou: "Jde o text k písničce napsané pro Festival politické písně v Sokolově. Jak autor sarkasticky poznamenává - z ideových...
Article
4
In: Slovenské listy. -- ISSN 1210-9118. -- Roč. 5, 1997, č. 2, únor, příl. Elán, roč. 3, č. 2, s. 2-4
Annotation: Esej o recepci slovenské literatury v Čechách; ilustrováno na příkladu osudu díla R. S.
Article
5
In: Můj přítel Yeti. -- s. 147-148
Annotation: Doslov; s autorovou Ediční poznámkou (s. 149, s údaji o sbírkách a výborech, z nichž byly básně přítomného svazku vybrány).
Book Chapter
6
In: This Side Up. -- s. 150-153
Annotation: Autobiografická poznámka k autorskému výboru z poezie, doplněnému překladem Poeova Havrana; s autorovou Ediční poznámkou (s. 154).
Book Chapter
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 215, 13. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor; týká se výstavy Valdštejnská zahrada 94.
Article
10
11
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 45, 14. 11., příl. Knihkupec a nakladatel, roč. 13, s. 2-3
Annotation: Zkrácený záznam rozhlasové besedy na téma Literatura a tolerance, vysílané v předvečer 61. kongresu PEN klubu rádiem Collegium; L. F. je místopředsedou...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 10. 6., s. 2
Annotation: O česko-slovenských vztazích, též literárních.
Article
13
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 104, 1988, č. 10, s. 51-53
Annotation: O překládání básní V. N. autorem článku pro výbor z Nezvalovy poezie v edici Česká knižnica; u překladů L. F. na s. 47-50 (mj. z Papoušek...
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 34, 25. 8., příl. Kmen, č. 34, s. 3
Annotation: Referát z konference o vzájemném překládání pořádané na filozofické fakultě UK (Praha, 16. 6.).
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 14, 3. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 2
Annotation: Sloupek týkající se česko-slovenské kulturní vzájemnosti.
Article
16
17
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1988, č. 3, s. 2
Annotation: O otázce vzájemného překladu české a slovenské literatury ve světle vlastních vzpomínek na chlapeckou a jinošskou četbu.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 19, 18. 11., s. 10
Annotation: S poznámkou "Rozhovor se uskutečnil v Bratislavě 27. října v předvečer státního svátku ČR. Na Slovensku už je to "překonaný" svátek."
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 15, 9. 4., s. 12
Annotation: Rozhovor s překladatelem třísvazkového výboru z díla V. V. M.
Article
20
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 4, 1995, č. 52, 27. 12., s. 1-2
Annotation: Rozhovor se slovenským spisovatelem žijícím v Praze; též o jeho nové divadelní hře Teta z Prahy.
Article