By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 16, 2004, č. 1, s. 5-19
Annotation: Esej o možnostech vztahů mezi filmem a historiografií.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 3, s. 64-72
Annotation: Studie o M. Foucaultovi a případu vraha P. Riviéra, jemuž Foucalt věnoval jeden ze svých seminářů. Autorka si všímá zfilmování tohoto případu...
Article