By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 28, 2018, č. 2, 14. 6., s. 17-18
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 7
Annotation: Laudatio proslovené při předávání Ceny Karla Čapka E. Hylmarové.
Article
3
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 21-24
Annotation: Článek o úmrtí K. Čapka a událostech, které tomu bezprostředně předcházely. Autor zmiňuje publicistickou tvorbu K. Čapka z roku 1938.
Article
4
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 58
Annotation: Nekrolog B. Dvořáčka († 1. 6. 2018).
Article
5
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 129, červen, s. 10
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 21
Annotation: Vzpomínka na setkávání s V. Komárkem a na vytváření občasníku OKNO vydávaného pro přátele Komárkovy grafiky.
Article
7
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 6, listopad/prosinec, s. 20
Annotation: Článek shrnuje některé životní události K. Čapka a popisuje jeho vazby na F. Šrámka.
Article
8
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1997, č. 1, s. 10
Annotation: Medailon trutnovského češtináře J. Uhlíře, mj. autora studie Božena Němcová inspirací pro umění (Ohlas osobnosti, života a díla Boženy...
Article
9
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 46, 2013, s. 39-43
Annotation: Soubor anotací publikací s regionální tematikou Náchodska a okolí.
Article
10
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2012, č. 105, červen, s. 5
Annotation: Poznámka o Jedličkových statích věnovaných studiím K. Čapka o (literárním) jazyce a stylu, napsaná k 90. výročí narození A. J.
Article
11
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 2, březen/duben, s. 17
Annotation: Poznámka o vydané publikaci.
Article
12
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 46, 2013, s. 43-44
Annotation: Rozhovor o Fettersově vztahu k Náchodsku a Trutnovsku a jeho práci v oblasti regionální kultury.
Article
13
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 46, 2013, s. 58
Annotation: Nekrolog o J. C., jenž byl mimo jiné předobrazem postavy Harýka z "kosteleckých" próz J. Škvoreckého, např. Zbabělců.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2012, č. 105, červen, s. 11
Annotation: Poznámka o výročích osobností spojených s bratry Čapky.
Article
15
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 5, červen 2012, s. 149-150
Annotation: Vzpomínka na A. Jedličku u příležitosti 100. výročí narození.
Article
16
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 45, 2012, s. 39-41
Annotation: Soubor anotací publikací s regionální tematikou Náchodska a okolí.
Article
17
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 6, listopad/prosinec, s. 11-12
Annotation: Poznámky o knize Osobní knihovna Karla Čapka z hlediska šrámkovského badatele.
Article
18
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 1, leden/únor, s. 13-14
Annotation: Soubor medailonů k výročí narození či úmrtí osobností spjatých s F. Šrámkem či Sobotkou.
Article
19
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 3, květen/červen, s. 9-10
Annotation: Vzpomínka na A. Jedličku jako pedagoga a účastníka několika ročníků Šrámkovy Sobotky.
Article
20
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 3, květen/červen, s. 10
Annotation: Vzpomínka na smuteční obřady na počest F. Šrámka.
Article