By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 31. 8. 2005
Annotation: Rozhovor s básníkem M. Fišmeistrem o jeho prvotině "Ten stolek je nízký!"; připojena bibliografická poznámka.
Article
2
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 5, 15. 1. 2007, Literární a výtvarná příloha, s. 1-2
Annotation: S otištěnými verši M.F. Cimbálový soubor školy (s. 2).
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 17. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 22
Annotation: Recenze knihy, která recenzuje neexistující knihy.
Article
5
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2011, č. 17, podzim, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 25. 2., s. 7
Annotation: Ukázky z nové tvorby. S připojenou biografickou poznámkou a fotografií. Básně Chesham Bois 216 a Stockholm 500 jsou dedikované Zuzaně Nováčkové.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 17, 23. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 9, 2. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 20, 3. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 13. 11. 2006
Annotation: Rozhovor s M. Fišmeisterem u příležitosti vydání sbírky "To okno je malé!"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 4, s. 98-104
Annotation: Soubor básní.
Article
12
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 1
Annotation: Básně, báseň s incipitem [Nejprve pršelo] věnována P. Burthey; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
13
online
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 19
Annotation: Rozhovor o vášni ke čtení a knihám, mj. o oblíbených žánrech a knihách, dále též o vztahu četby a vlastní literární tvorby a o básnickém...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 17
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka, báseň "Matkodítěchtělo skoro usnulo" věnována T. Petříčkové, báseň "Červenobílý kufr"...
Article
15
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 1
Annotation: Báseň ze sbírky "See Emily Play", další básně M. Fišmeistera z této sbírky publikovány ve stejném čísle Ravtu; připojena bio-bibliografická...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 19. 1., s. 9
Annotation: Příspěvek v čísle věnovaném antikvariátům.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 2. 2., s. 19
Annotation: Mj. o knize J. Vrchlického.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 9
Annotation: Článek upozorňující na nepřesnosti v překladu knihy Medvídek Pú.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 6
Annotation: Básně z rukopisné sbírky "Tvar slunce"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 8
Annotation: Básně z připravované sbírky See Emily Play. Báseň Sny je věnovaná O. Stehlíkové, M. Boštíkovi, P. Horákové. Připojena biografická poznámka...
Article