By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 59-[63]
Annotation: Článek o aforismech spojených medailonem autora knihy aforismů J. Sobotky a recenzí na jeho poslední knihu "Aforismy pro ty, kdo si myslí, že jim...
Article
2
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 64-65
Annotation: Recenze na monografii F. Všetičky o poezii P. Bezruče.
Article
3
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 66-67
Annotation: Recenze na soubor povídek H. Veličkové "Člověk je vinen".
Article
4
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 57, 2012, č. 1/2, s. 128-134
Annotation: Studie o hudebním odrazu Máchova díla, včetně divadelních a filmových adaptací.
Article
5
In: Babička. Chyže pod horami. Pohorská vesnice. -- s. 471-473
Annotation: Se slovníčkem archaismů a dialektismů.
Book Chapter
6
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 127-148
Annotation: O dluhu naší textologie a editologie vydat Haškův román v edici odpovídající jeho světovosti (nejužitečnější by byla podle autora stati edice...
Article
7
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 58, 2006, č. 3, s. 225-241
Annotation: O zobrazení události v středověkých kronikách i pozdějších literárních dílech.
Article
8
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 6, s. 667-670
Annotation: O interpretaci J. Janáčkové a K. K. Ucenové a jejich chybné dataci událostí líčených v trilogii.
Article
10
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 7, 1999, č. 3/4, s. 173-177
Annotation: S kapitolkami: Jezuitská gramatika z Olomouce (o nejstarší barokní gramatice češtiny J. Drachovského), Moravský jazykový separatismus, Alois Vojtěch...
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 25, 2003, č. 5, s. 18-20
Annotation: Studie s kapitolkami Slovinské a polské erotické písně, Čelakovský a cenzura, maloruské dumky - v bloku materiálů z mezinárodní konference...
Article
13
by Fiala, Jiří, 1944- jn19981001072{{{}}}}
Published Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2001.
Annotation: S Úvodem (s. 7-9) a s kapitolami: Dobové české prozaické a dramatické reflexe slezských válek (České folklorní prozaické reflexe pruských...
Book
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1992, č. 3/4, s. 54-56
Annotation: Medailón knihkupce a nakladatele (8. 2. 1856 Nové Město n. Metují - 27. 10. 1932); přetištěno z: Kdy-kde-co v Olomouci, únor 1992.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 1, 13. 1., s. 5
Annotation: O okolnostech 1. vydání v roce 1836.
Article
17
In: Kurs. -- R. 1993, č. 1, leden, s. 6-7
Annotation: Recenze č. 1 a 2, roč. 43, 1992-93, řídí: Kotrlá Iva.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 4, s. 295-305
Annotation: O veršované umělé, pololidové a folklórní produkci s kriminální tematikou (též kramářských písních) z rozmezí dvacátých let 17. století...
Article
19
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica. Slavica Olomucensia. -- Sv. 56, 1987, sv. 6, s. 83-88
Annotation: Kritická analýza překladů - polských: Balada o snie=Balada o snu (Katowice 1978); ruských: Čas rožden'ja (Moskva 1962).
Article
20
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Slavica Olomucensia. -- Sv. 47, sv. 4, 1982, s. 169-178
Annotation: Rozbor kramářského tisku Píseň historická o jedné bohabojné dceři v Uhřích ...; s otištěním písně.
Article