By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 5, květen, Recenzní příloha, s. III-IV
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 10, 1999, č. 4, s. 35-39
Annotation: Vzpomínka; mj. o článku M. C. Putny Hlasy umírajícícch básníků českému svědomí (Mladá fronta Dnes, 24. 4. 1999), opomíjejícím Křepelkovo...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 10, Recenzní příloha, s. 3-4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 4, 1993, č. 1, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1983, č. 4, s. 100-102
Annotation: O literární tvorbě surrealistického umělce.
Article
6
In: Ivančický zpravodaj. -- Roč. 17, 1988, č. 12, prosinec, s. 7
Annotation: Nekrolog literárně činné profesorky.
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 21, 2010, č. 44, 26. 10. - 1. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor s politologem a historikem.
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 11. 6., s. 1
Annotation: Rozhovor s předsedou redakční rady revue Proglas; o současné situaci a dalších plánech.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1985, č. 1/2, s. 44-45
Annotation: Recenze; též o knize Básně v próze, přel. Zahradníček Jan.
Article
11
by Fiala, Petr, 1964 září 1.- jn19981001090{{{}}}}
Published Brno : Host : Barrister & Principal Publishing, 2017.
Annotation: Rozhovor literárního kritika a publicisty Miroslava Balaštíka s poslancem a předsedou Občanské demokratické strany Petrem Fialou o dětství, době...
Book
12
In: Cestou Komenského. -- s. 5-6
Annotation: Úvod rektora Masarykovy univerzity v Brně.
Book Chapter
13
by Fiala, Petr, 1964 září 1.- jn19981001090{{{}}}}
Published Brno : B&P Publishing : Munipress, 2019.
Annotation: Kniha přináší proslovy, články a další texty Petra Fialy z let 2004-2019 věnované univerzitám a jejich prostředí, v druhé části pak konkrétně...
Book
14
In: Revue 88 [samizdat]. -- R. 1989, májové číslo, 30. května, s. 3-4
Annotation: Otevřený dopis vyjadřující snahu o legalizaci vydávání Revue 88, časopis totiž od doby svého vzniku nedostal od FÚTI povolení vycházet, datováno:...
Article
15
In: Mému muži, Arne Novákovi. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k výboru 38 dopisů z let 1908-1928 nalezených v pozůstalosti editorčina otce Dušana Jeřábka; s Rejstříky k edici (s. 80-85: výběrový...
Book Chapter
16
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 30, 1993/1994, s. 225-267
Annotation: Bibliografický soupis prací vydaných v roce 1991 a doplňky k předchozím soupisům.
Article
18
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 8 (27), 2016, č. 4, s. 42-55
Annotation: Soubor vzpomínek u příležitosti 80. narozenin M. Uhdeho; s poznámkou redakce.
Article
19
20