By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 2, s. 446-448
Annotation: Recenze na monografii o utváření a proměnách identity česky a německy mluvících Židů v Československu před druhou světovou válkou a po ní.
Article
3
In: 70 Jahre Adalbert Stifter Verein : Festakt : Chronik 2008-2017. -- ISBN 978-3-940098-18-4. -- S. 33-37
Annotation: Projev u příležitosti oslavy 70. výročí založení spolku Adalbert Stifter Verein se dotýká podob "sudetoněmeckého narativu", česko-německých...
Book Chapter
4
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 22-25
Annotation: Referát o konferenci (bude vydán sborník).
Article
5
6
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 13, 2004, č. 16, 15. 4., s. 7
Annotation: Rozhovor o setkání německy píšících autorů z Čech a Moravy v rámci projektu Vzpomínkový prostor Morava.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 17, 2003, č. 3, podzim, s. 2-6
Annotation: Přehledová stať.
Article
9
by Fialová-Fürstová, Ingeborg, 1961- xx0000983{{{}}}}
Published Olomouc : Votobia, 2000.
Annotation: Monografie (původně autorčina habilitační práce na Palackého univerzitě v Olomouci), s kapitolami: Expresionismus - směr vymizevší z literární...
Book
10
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 6 (11), 1999, č. 1, s. 129-132
Annotation: Referát o konferenci (Olomouc, 25. - 28. 4. 1999).
Article
11
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 5, 2011, č. 1, 25. 1., s. 18-19
Annotation: Příspěvek pojednávající o výsledcích bádání Centra pro výzkum moravské německé literatury (katedra germanistiky, FF UP).
Article
12
13
In: Scriptum. -- Sv. 15, 1995, březen, s. 86-88
Annotation: Společnost Franze Werfla; o jejím založení v Szegedu 21. 2. 1995. Též obecně o literárních společnostech.
Article
14
In: Ianua. -- Sv. 1, 1996, s. 11-30
Annotation: Studie (12. 2. 1850 Praha - 10. 4. 1924).
Article
15
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 11-23
Annotation: Studie, s kapitolami: Das Nationale; Das Territoriale; Regionalität; Kanonisierung; Typologien.
Article
16
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 10, 2014, č. 6/7, s. 40-43
Annotation: Esej. Medailonek autorky je otištěn na s. 51.
Article
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 8, 2016, č. 1, s. 191-203
Annotation: Rozbor protektorátního románu F. Spundy z roku 1942.
Article
19
20