By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 52-54
Annotation: Rozbor poezie J. Zelenky na základě níže uvedeného souboru. Doplněno o ukázky z poezie JZ ("Jeden list", s. 55).
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 3
Annotation: Polemika s reakcí P. Krále (Tvar č. 17/2012) na interpretaci básní J. Skácela od I. Fice v rubrice Co tím chtěl básník říci? (Tvar č. 15/2012).
Article
3
4
In: Blíženci V Krvi. -- s. 221-225
Annotation: Svazek obsahuje kromě tří uvedených básnických knih též vstupní pododdíl básní Mimo Knihy (1982), (1983); obr. příl. je rozčleněna na dvě...
Book Chapter
5
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 2003, č. 1, s. 184-188
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 24, 29. 1., příl. Salon, č. 352, s. 4
Annotation: Recenze; připojena báseň Nemluvně ze sbírky Namol střízliv.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 1, s. 25-27
Annotation: Rozbor kritických ohlasů na Básnické dílo K. Křepelky; o recenzích J. Zizlera (Literární noviny 2001, č. 25), R. Kopáče (Nové knihy 2001,...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 3, s. 29-30
Annotation: Polemika; reakce na článek "Igor Fic: jediný spravedlivý" (Host. - Roč. 18, č. 2, s. 41. - 2002).
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 4, s. 36-37
Annotation: Pokračování polemiky (viz článek J. Trávníčka Karel Křepelka kontra editor, Host. - Roč. 18, č. 3, s. 28-29).
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 18. 4., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 4, duben, Recenzní příloha, s. X-XI
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 19. Studia philologica, sv. 9. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1999, s. 97-115
Annotation: Upravená část dizertační práce z roku 1995; interpretace úvodního verše 44. strofy Bridelovy básnické skladby Co Bůh? Člověk?: "Ty jsi koule...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 8, říjen, Recenzní příloha, s. IV
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 18, 2. 11., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 19, 16. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Dnové četby. -- s. 48-64
Annotation: Doslov; Proust napsal esej jako předmluvu k svému vlastnímu překladu dvou přednášek J. Ruskina (vyšly r. 1906 pod názvem Sézam a lilie v Mercur...
Book Chapter
18
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 3, březen, Recenzní příloha, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 10, 1999, č. 3, Literární příloha, č. 1, s. 2-5
Annotation: Studie o básnickém díle M. Vodičky; k jeho otištěným veršům Tajně vyfocený básník (s. 6-7).
Article