By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 79, 2000, č. 8, s. 435-437
Annotation: Článek o PLK.
Article
3
by Fidelius, Petr, 1948-
Published Praha : Torst, 2000.
Annotation: Výbor z kritických článků a studií, publikovaných vesměs v Kritickém sborníku: O jazykové kritice, Účel světí prostředky?, Kultura oficiální...
Book
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 1 (15), s. 33-46
Annotation: Černý Václav; k Jirousově článku Nebyla nikdy v troskách (Forum, květen 1980; Svědectví, č. 62), polemizujícímu s Černého statěmi o undergroundu....
Article
5
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 4, s. 40-47
Annotation: Upravená předmluva k chystanému výboru z Peroutkovy literární publicistiky Sluší-li se býti realistou, Mladá fronta.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 155, 4. 7., s. D5-D6
Annotation: Esej o současné jazykové módě (mj. ve srovnání s dobou první republiky, např. publicistikou K. Čapka), mj. k řeči médií a pronikání francouzských...
Article
7
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 17, 1997/1998, č. 2/3, podzim 1997/jaro 1998, s. 102-119
Annotation: Rozbor díla; pokračování z čísla 1 (viz IČZ 7699).
Article
8
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 17, 1997/1998, č. 1, léto 1997, s. 71-83
Annotation: Rozbor díla; pokračování v čísle 2/3 (viz IČZ 11307).
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 38, 14. 2., příl. Nedělní LN, roč. 2, č. 7, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 294, 17. 12., příl. Kniha roku 2011-21. ročník obnovené ankety LN, s. 24
Annotation: Recenze (4. místo v anketě).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 21, 28. 5.-3. 6., s. 1, 3
Annotation: Kritika politických názorů V. H. na základě stylistického a lexikálního rozboru jeho úvah.
Article
12
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 1/2, s. 78-87
Annotation: Kritická stať.
Article
13
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 16, 1996/1997, č. 1, [léto 1996], s. 1-11
Annotation: Úvaha o přednášce R. J. Co je poesie? z roku 1934 (poprvé publikována ve Volných směrech 30, 1933-34, s. 229-239) a obecně o tom, co je umělecké...
Article
14
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 16, 1996/1997, č. 1, [léto 1996], s. 57-60
Annotation: Úvaha nad článkem P. J. Císařovy nové šaty aneb O literární kritice a jejích hrách (Tvar 1996, č. 8); zmíněn též text Karla Kosíka Co...
Article
15
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 16, 1996/1997, č. 2, podzim 1996, s. 54-59; č. 3, zima 1997, s. 36-50
Annotation: Kritická stať, zejm. o zjednodušujícím pohledu na historické období socialismu; v č. 3 mj. též o pojetí "mnichovanství" u: Kosík Karel a o...
Article
16
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 3, s. 55-68
Annotation: Kritická úvaha.
Article
17
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 12, 1982, č. 2, květen, s. 55-59
Annotation: Úryvek z eseje Posun po šikmé ploše (Praha 1981).
Article
18
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 13, 1981, č. 2 (140), únor, s. [2]
Annotation: Příspěvek do diskuse o morálních kvalitách P. K.; mj. o dopise: Lis Ladislav ministerskému předsedovi Lubomíru Štrougalovi (Infoch, 1979,č....
Article
19
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 4, s. 1-2
Annotation: Úvaha z roku 1982; jazyková kritika je míněna jako "úsilí pochopit to, co je řečeno, z toho, jak je to řečeno".
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 22, 23. 5., s. 46-48
Annotation: Palek Karel; rozhovor o řeči, používané v komunistických časopisech.
Article