By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 2, 10. 1., s. 10
Annotation: Reportáž ze Semil, popisující v sedmi odstavcích vzájemný vztah I. Olbrachta a jeho rodného města.
Article
3
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 929-940
Annotation: Rozsáhlá zpráva o průběhu a výsledcích II. Všesvazové konference mladých spisovatelů v Moskvě.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1884-1891
Annotation: Studie o povídkách Františka Kubky, zdůraznění jejich "revolučnosti" a "aktuálnosti".
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 14-34
Annotation: Studie u příležitosti 70. narozenin Ivana Olbrachta o jeho vztahu k Rusku a ruské literatuře a o jeho pobytu v zde v r. 1952.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 46, 14. 11., s. 12
Annotation: Článek o průběhu soudu s A. Zápotockým v r. 1921.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 300, 22. 12., s. 6
Annotation: Stať o Stalinově uvažování o literatuře.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 6, s. 477-480
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 11/12, s. 945-948
Annotation: Zpráva o zájezdu československé delegace do Výmaru u příležitosti 200. narozenin J. W. Goetha vedené Jarmilou Glazarovou; recenze zápisků Glazarové...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 159-160
Annotation: Poznámky k diskuzi o překladatelských zásadách probíhající na stránkách Nového života v r. 1951.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 196-202
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 38, 1952, č. 2, únor, s. 63-65
Annotation: Článek u příležitosti Olbrachtových sedmdesátých narozenin připomíná jeho cestu do Sovětského svazu a knihu, kterou o ní napsal.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 19, 14. 6., s. 7
Annotation: Nekrolog; s portrétní kresbou od V. Strettiho.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 19, 7. 5., s. 4
Annotation: Článek k pátému výročí otevření Památníku národního písemnictví na Strahově.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 30, 10. 8., s. 2
Annotation: Recenze memoárů generála - legionáře M. N. (1886-1975).
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 33, 7. 9., s. 2
Annotation: Recenze; 1. vyd. vyšlo r. 1939 pod názvem Co jsem prožil.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 40, 26. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 24, 23. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 27, 14. 7., s. 1
Annotation: Recenze.
Article