By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 4, s. 57-63
Annotation: Studie o vztahu mezi Komunistickou stranou Československa a soudobou literární produkcí.
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 1, leden, s. 17-19
Annotation: Zpráva o proměnách vydavatelské činnosti mezi lety 1947-1949 a vyjmenování nejdůležitějších plánovaných vydání.
Article
3
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 3, 1949, č. 2, 15. 8., s. 217-224
Annotation: Kritika.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1969, č. 8, 22. 10., s. 6-7
Annotation: O úkolech současné kulturní politiky vyplývajících z posledních stranických dokumentů.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 8, srpen, s. 22-32
Annotation: O společenském významu masových médií, zejména rozhlasu, televize, filmu a tisku.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 289, 10. 12., příl. Kulturní neděle, s. 6
Annotation: O novém - pozitivním - vývoji v oblasti knižní produkce, plynoucím především ze zestátnění a centralizace odvětví; doprovodný text k anketě...
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 18, 1949, č. 10, 9. 3., s. 228-229
Annotation: Studie o Leninově přínosu literární vědě.
Article