By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 89-102
Annotation: Studie se zabývá charakteristikou narativní struktury v subžánru rodinné ságy. Autor sleduje různé druhy nartivů v dílech T. Manna, J. Galsworthyho,...
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 5-21
Annotation: Studie o zpracování zkušenosti cesty do Uher roku 1850 v korespondenci a vzpomínkách B. Němcové a jejím vlivu na vývoj ženské identity spisovatelky.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 663-693
Annotation: Studie zkoumá vztah mezi pojetím maskulinity a českým jazykem. Toto pojetí je analyzováno na základě vědeckých, publicistických a uměleckých...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 618-621
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 3, s. 156-164
Annotation: Studie, analyzující prózu T. Novákové na pozadí teoretického konceptu L. Irigarayové.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 97-100
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 277-282
Annotation: Recenze.
Article
8
by Filipowicz, Marcin, 1975- mzk2007390550{{{}}}}
Published Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007.
Annotation: S Úvodem (s. 5-13) a s oddíly: Aplikace literární kritiky? (s. 14-24); Literární kritika 19. století a ženská tvorba (s. 25-59, s kapitolami:...
Book
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 1, únor, s. 118-122
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 551-572
Annotation: Studie si klade za cíl provést analýzu reprezentace adopce v románech současných českých prozaiček T. Boučkové ("Rok kohouta"), V. Hanišové...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 6, prosinec, s. 911-914
Annotation: Příspěvek k anketě o konceptu střední Evropy a jeho významu v oblasti literatury a kultury.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 5, s. 80-92
Annotation: Studie, zkoumající genderové možnosti žánru cestopisu na příkladu textu slovenské autorky T. Vansové. Studie odpovídá referátu, přednesenému...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 839-851
Annotation: Studie, pokušející se rozlišit ženskou a mužskou formu realizace žánru vesnického románu, především v rovině "popisu", resp. "napodobení...
Article
14
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2016, č. 11, s. [261]-276
Annotation: Studie o feministických a genderových teoriích čtení slavistických kulturních materiálů a doplňování genderového obrazu Slovanů. Autor se...
Article
15
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 4, srpen, s. 648-656
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 10. 2014
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 216-232
Annotation: Studie o současné česko-slovenské fanouškovské literatuře (fan fiction). Autoři sledují vlastní tvorbu čtenářů, jež je inspirována a odvozena...
Article
17
online
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 3, 2019, č. 3, s. [39]-49
Annotation: Studie o žánru fanouškovské fikce (fanfiction). Autoři sledují rozvrstvení a různorodost této oblasti populární literární produkce. Pozornost...
Article
18
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 115-130
Annotation: Studie o způsobu zpracování otázky nostalgie po Rakousko-uherské monarchii v české vzpomínkové próze. Autoři zvolili jako výchozí materiál...
Article
19
by Filipowicz, Marcin, 1975- mzk2007390550{{{}}}}, Zachová, Alena, 1954-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009.
Annotation: Monografie aplikující rodovou (genderovou) perspektivu na analýzu memoárových textů; - s předmluvou Několik slov úvodem (s. 7-15) a oddíly: Meandry...
Book
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 355-380
Annotation: Studie se zabývá potenciálním způsobem utváření rodinné paměti literaturou, konkrétně žánrem rodinné ságy, které reprezentují níže...
Article