By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Firt, Julius, 1897-1979 jk01031244{{{}}}}
Published Brno : Atlantis, 1991.
Annotation: Vzpomínky nakladatelského pracovníka (poprvé vyšly v Indexu 1972) s kapitolami "Československá" kariéra, Muž bez bázně a hany, Peroutka a Přítomnost,...
Book
2
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 24 (69), 1979, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 11, 1971/1972, č. 44, [říjen 1972], s. 693-708
Annotation: Kapitola z připravovaných vzpomínek Knihy a osudy.
Article
4
by Firt, Julius, 1897-1979 jk01031244{{{}}}}
Published Köln : Index, 1985
Annotation: Výbor z deníkových poznámek z pozůstalosti.
Book
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 54, 26. 7., s. 3
Annotation: Fejeton a vzpomínka na redaktora a diplomata Huberta Ripku za války.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 17, 10. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o významu Lidic.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 48, 6. 7., s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 1, 1945, č. 3, 8. 9., s. 47
Annotation: Recenze Werfelova románu Píseň Bernadety, recenzi předchází Werfelův portrét od P. Eisnera.
Article
9
by Firt, Julius, 1897-1979 jk01031244{{{}}}}
Published Köln : Index, 1972.
Annotation: Kniha vzpomínek s kapitolami "Československá" kariéra, Muž bez bázně a hany (Bořek Dohalský Zdeněk), Peroutka a Přítomnost, Slovník jazyka...
Book
10
by Firt, Julius, 1897-1979 jk01031244{{{}}}}
Published Purley : Rozmluvy, 1988.
Annotation: S medailónem o autorovi (s. 1) a s jmenným rejstříkem.
Book
11
In: Zpravodaj Centra Óndry Lysohorského. -- R. 2008, č. 1, s. [2]
Annotation: Medailon (zpracovaný dle: Literatura s hvězdou Davidovou); číslo věnované P. Eisnerovi dále obsahuje dvě jeho básně (ze sbírky Sonety kněžně,...
Article
14
by Peroutka, Ferdinand, 1895-1978
Published Zürich : Konfrontace, 1977.
Other Authors: '; ...Firt, Julius, 1897-1979 jk01031244...
Annotation: Výbor ze studií, článků a recenzí z let 1929-39: Národní umění se rodí stále znovu, Jaký byl Havlíček, Masarykova osobnost, T. G. Masaryk...
Book