By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1110-1113
Annotation: Poznámky k žánru satirické písně s příklady francouzkých básníků.
Article
2
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 656-658
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 39, 1957, č. 4, srpen, s. 205-212 a č. 5, prosinec, s. 271-280
Annotation: Studie o prvních českých překladech francouzského básníka.
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 2, s. 98-101
Annotation: Recenze kritizuje Dějiny pro jejich nedostatečný důraz na sociální otázky a oceňuje je spíš pro encyklopedickou hodnotu.
Article
6
9
11
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 8
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 30, 1987, č. 4, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 26, 1983, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 65, s. 2-3
Annotation: Medailón ke 100. výročí narození romanisty 25. 4.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 18, 5. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 3-4
Annotation: Stať o společném překladu: Macek Antonín a Skalák Josef, o překladu tří slok od: Nezval Vítězslav a o slovenském překladu: Lajčiak Milan...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Medailón k 200. výročí narození 23. 1.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 495-500
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
18
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 78-85
Annotation: "Proti nálepkám a falešným mýtům" - metodologický přístup F. X. Š. je ukázán na jeho statích věnovaných francouzské literatuře.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 6, s. 520-524
Annotation: Referát přednesený na konferenci Osobnost a dílo akademika Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
20
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 24, 1981, č. 2, s. 65-73
Annotation: Nekrolog; s bibliografií cizojazyčných překladů děl L. Š.
Article