By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 28. 9. 2015
Annotation: Rozhovor s D. Fischerovou o její tvorbě a o setkání s Dalajlámou.
Article
2
In: Bylum nebylum. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; s úryvkem z textu (4. s. obálky)
Book Chapter
3
online
In: Čítárny [online]. -- 1. 9. 2011
Annotation: Anotace a komentář J. Stránského k tvorbě D. Fischerové; připojeny básně.
Article
4
In: Internet 4U. -- ISSN 1211-4847. -- R. 1997, č. 1, leden, s. 10-15
Annotation: Rozhovor; o pocitech ze světa počítačů a informačních technologií.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 181, 5. 8., příl. Salon, č. 379, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor; připojena bibliografická poznámka o D. F. a ukázka z románu Happyend (vydá Host).
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2006, č. 46, 14. 11., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 45, 4. 11., s. 11
Annotation: Fejeton.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 16. 12., s. 2
Annotation: Glosa o návštěvě českých spisovatelů ve Francii.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 41, 2. 11., s. 10
Annotation: Fejeton o nejčastějších prohřešcích překladatelů, zejména dramatické literatury (s příklady z vlastní zkušenosti překládaného dramatika).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 47, 24. 11., s. 2
Annotation: Pokračování polemiky o zobrazování násilí v televizi.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 1, 1991, č. 41, 7.-13. 10., s. 4
Annotation: Seriál rozhovorů o dramatické práci autorek: D. F.; Žantovská Kristina, Maso, kosti (hra), (č. 42, s. 4, 14.-20. 10.); Albertová Helena, Setkání...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 17, 26. 7., s. 1 a 3
Annotation: Esej o současném dramatu jako symptomu doby; doloženo hrami: Steigerwald Karel a autorčinými.
Article
13
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 4, 2009, č. 6, s. 60-71
Annotation: Esej o stavbě příběhu, který je podle autorky "král vší literatury".
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 20, 27. 11., s. 7
Annotation: Referát o zasedání ženské sekce Mezinárodního kongresu PEN klubu v Edinburghu v srpnu 1997 a autorčin příspěvek.
Article
15
In: O čertíkovi. -- s. 44
Annotation: S bio-bibliografickými poznámkami o autorce a ilustrátorovi (s. 45, s fot.); s autorčiným úvodem: Fanynce a Filipce (s. 1).
Book Chapter
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 24. 5., s. 4-5
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 5), bibliografickou poznámkou (s. 16, podepsáno hp) a s ukázkou ze hry D. F. Dvanáct způsobů mizení aneb...
Article
17
In: Přísudek je v této větě podmět. -- S. 9-10
Annotation: Autorská předmluva ke knize záznamů (útržky situací, nápady, historky, zaslechnutá slova).
Book Chapter
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 31, 20. 7., s. 12-14
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Rozhovor, zejména o povídkovém souboru "Želvou proti zdi"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 24, 14. 6., s. 55
Annotation: Báseň ze sbírky "Ochechule s ukulele" s nepodepsanou poznámkou o sbírce básní pro děti.
Article