By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Fischerová, Sylva, 1963- jn19981001161{{{}}}}
Published Praha : Novela Bohemica, 2019.
Other Authors: '; ...Fischerová, Sylva, 1963- jn19981001161...
Annotation: Autorský výbor z básní o Praze; s krátkým komentářem ke knize (přední záložka, anglická verze na zadní záložce), ediční poznámkou (s....
Book
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s.
Annotation: Divadelní hra; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 82-88
Annotation: Článek, v němž S. Fischerová přibližuje své literární vzory a vlivy, jakými byli z české poezie F. Hrubín, J. Seifert, K. J. Erben, F. Halas,...
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 48-55
Annotation: Rozhovor s básnířkou, prozaičkou a klasickou filoložkou S. Fischerovou; připojena bio-bibliografická poznmámka.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Praha město literatury, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou S. Fischerovou o projektu Básník města/Básnířka města v rámci programu Praha město literatury; připojena bio-bibliografická...
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Praha město literatury, s. 2
Annotation: Zpráva o programu Básník města/Básnířka města; připojena báseň S. Fischerové.
Article
7
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 10, r. 1985, podzim, s. [8]-[9]
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 10, r. 1985, podzim, s. [30]
Annotation: Báseň.
Article
9
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 10, r. 1985, podzim, s. [31]
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 7. 3., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o užívání slova "intelektuál", chorobné touze po poznání a vzájemném působení filosofie a poezie
Article
11
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 2, 2012, č. 4, prosinec, s. 46-47
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě S. Fischerové. Připojena bio-bibliografická poznámka "Sylva Fischerová".
Article
12
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 35, 27. 8. - 2. 9., s. 12
Annotation: Rozhovor o studiu latiny a klasické řečtiny, o víře, o jejím otci a sestře.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 248, 22. 10., příl. Kavárna, s. E-IV
Annotation: Úvaha reagující na text Z. Vybírala (MF Dnes, Kavárna, 1. 10. 2005).
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 3, s. 27-43
Annotation: Studie s číslovanými kapitolami "Já jsem Odysseus", Hérós, Vějíř mytologie, Způsob četby.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 4, s. 48-62
Annotation: Dokončení studie; s číslovanými kapitolami 5. Stíny?, 6. Irská Odyssea a Joyce vs. Kazantzakis, 7. Papilio Ulysses.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 39, 16. 9., s. 51
Annotation: Rozhovor o sbírce básní S. F. V podsvětním městě (Mladá fronta).
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 40, 26. 10., s. 24
Annotation: Rozhovor s básnířkou u příležitosti vydání její sbírky V podsvětním městě.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: Komentář k zde otištěné básni Kameny mluví česky (15. 11. 1989).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 22, 30. 5., s. 1, 4
Annotation: Esej.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 201, 29. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article