By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
4
5
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 71-72
Annotation: O svých překladech básní M. Bialoszewského (výbor byl otištěn ve Světové literatuře č. 2/1966); s krátkou biografickou poznámkou o autorce...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 251, 26. 10., s. C8
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 1, 13. 1., s. 7
Annotation: O přátelství s B. Hrabalem a použití jejích veršů v názvu Hrabalovy knihy Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 4. 4., s. 16
Annotation: Polemika s fejetonem L. Vaculíka (LtN č. 12/2005) o situaci v týdeníku.
Article
10
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2004, č. 1, [únor], s. 1-2
Annotation: S otištěnými básněmi z její připravované sbírky Nyní.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, 9. 6., s. 25
Annotation: Vzpomínka; zmíněni jsou B. Grögerová, J. Hiršal a D. Kaprálová.
Article
12
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 3, 2006, č. 1 (21), 30. 10., s. 1-3
Annotation: Rozhovor.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 18, 26. 4., s. 11
Annotation: S poznámkou Oba texty byly napsány pro básnický večer Napříč, který se konal v brněnském Divadle Bolka Polívky 6. 3. 2000.
Article
15
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2000, červenec/srpen, Letní příloha, s. 15-16
Annotation: Rozhovor.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 3, 17. 1., s. 9
Annotation: Čtenářská glosa; s otištěním dosud nepublikovaného Halasova čtyřverší z roku [1935].
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 158, 10. 7., s. 10
Annotation: Rozhovor při zahájení Měsíce autorského čtení v Brně, kde V. Fischerová představila svou sbírku Mateční samota (vydá Petrov).
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 5, květen, s. 29
Annotation: Poznámka k básni S. P. otištěné v rubrice Nejmilejší báseň; na s. 29 biografická poznámka o V. F.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 27. 5., s. 22-24
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 9, listopad, s. 22-24
Annotation: Vzpomínkový text V. F. publikovaný k výročí J. L. F.; s úvodní minipoznámkou o něm (s. 22).
Article