By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 583-591
Annotation: Recenze dvou publikací věnovaných J. Zahradníčkovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 635.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 51-55
Annotation: Úvodní komentář k překladu kapitoly z knihy Aleidy Assmannové (následuje na s. 56-61).
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 12. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 10, 13. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 17, 21. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 119-122
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 21, 12. 12., s. 19
Annotation: Interpretace románu je ukázkou z připravované knihy v Souřadnicích mnohosti.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 4, září, s. 541-558
Annotation: Studie se zaměřuje na interpretaci Holanovy básnické skladby Toskána z intertextové perspektivy a sleduje především intertextové vztahy a souvislosti...
Article
10
In: Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. -- ISBN 978-80-88278-21-4. -- S. 171-184
Annotation: Studie je úzce zaměřena na "Odchod z Čech" I. Diviše, jenž analyzuje v kontextu jeho dalšího díla, především básnické skladby "Beránek na...
Book Chapter
11
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 21, 2011, č. 43, s. 101-113
Annotation: Studie k vývoji estetického myšlení J. Mukařovského ve 30. a 40. letech 20. století; zejm. k vývoji jeho strukturálního konceptu od systémové...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 3, červen, s. 498-503
Annotation: Referát o konferenci konané 8. - 9. 4. 2014 u příležitosti 100. výročí narození B. Hrabala.
Article
17
Other Authors: '; ...Flanderka, Jakub, 1982- xx0130681...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 62-67
Annotation: Rozhovor; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou o AA.
Article
18
by Assmann, Aleida, 1947-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Other Authors: '; ...Flanderka, Jakub, 1982- xx0130681...
Annotation: Monografie se zabývá literárními a kulturními podobami paměti a vzpomínání v jeho historických a technických proměnách; se Seznamem vyobrazení...
Book
19
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš - Akropolis, 2015.
Other Authors: '; ...Flanderka, Jakub, 1982- xx0130681...
Annotation: Antologie překladů klíčových textů výzkumu paměti a traumatu z uplynulých třiceti let tematicky členěna do čtyř oddílů (Paměť a společnost,...
Book