By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 90-93
Annotation: Článek se věnuje pohledu na literární tvorbu F. Kafky v kontextu konceptu fikčních světů L. Doležela.
Article
2
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 63-72
Annotation: Studie sleduje dobovou francouzskou debatu o literárním realismu.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 390-397
Annotation: Studie je součástí souboru příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; věnuje se Jankovičově přínosu k haškologickému bádání. Bio-bibliografická...
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 366-373
Annotation: Studie zabývající se příspěvkem L. Doležela k tomuto problému.
Article
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 197-199
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 2, s. 160-161
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2006, č. 12, květen, s. 117-120
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 131-139
Annotation: Studie, soustředěná k jednomu textu J. Mukařovského (Estetická funkce, norma, hodnota jako sociální fakty, 1936), nejprve registruje klíčové...
Article
10
11
12
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2001, č. 1, s. 61-64
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 2, s. 217-219
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 3, s. 295-298
Annotation: Analýza povídky Vůz z povídkového souboru R. W. Škleb.
Article
15
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 2, s. 222-223
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 425-429
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 3/4, s. 121-126
Annotation: Studie s kapitolami Mukařovského Máchovské studie, Úvahy Patočkovy, Některé společné rysy.
Article
18
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 4, srpen, s. 564-568
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2010, č. 35, září/říjen, s. 56-57
Annotation: Studie.
Article