By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 7, 2018, s. 14-15
Annotation: Článek obsahuje reprodukce tří článků J. Foglara propagujících skauting a otištěných v časopise "Hvězda československých paní a dívek":...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 285, 8. 12., příl. Víkend, č. 48, s. 10-11
Annotation: Ukázky z prvního vydání komiksu "Rychlé šípy" (17. 12. 1938) a poválečná verze.
Article
3
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 2, 1987, s. [21]
Annotation: Komiksový díl "Rychlých šípů"; doprovozen je krátkým úvodem, v němž je připomínáno, že "již potřetí" patří seriál k "podzemní" literatuře.
Article
4
5
13
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 84, 10. 4., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: TV duha. -- ISSN 1210-7190. -- Roč. 2, 1994, č. 22, 28. 5.-3. 6., s. 25
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 137, 11. 5., příl. Péčko, č. 23, s. 6
Annotation: Rozhovor; J. F. bylo uděleno Čestné občanství Prahy.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 155, 2. 7., s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 159, 9. 7., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Rozhovor; mj. o knize Modrá rokle.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 181, 4. 8., příl. Magazín Dnes, 2, č. 31, s. 30-32
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 37, 5. 10., s. 9
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 287, 7. 12., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article