By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 17. 9. 2009
Annotation: Reportáž o veletrhu Svět knihy 2009; zmíněno udělení Ceny Jiřího Ortena J. Šrámkové.
Article
2
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 49, 10. 3., s. 15
denikn.cz [online]. -- 11. 3. 2020
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 34, zima, s. 26-28
Annotation: Fejeton o knižních obálkách.
Article
4
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 238, 12. 12., s. 12
denikn.cz [online]. -- 12. 12. 2019
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 7. 11. 2014
Annotation: Soubor anotací; mj. na biografii M. Žantovského "Havel".
Article
6
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 10. 12. 2014
Annotation: Soubor anotací; mj. na román "Hrdinové".
Article
7
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 2. 2011
Annotation: Polemika s názory na problematiku elektronických knih vyjádřenými v článku M. Pečenky "Několik mýtů spojených s elektronickými knihami".
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 16. 2. 2017
Annotation: Komentář k nekvalitním a zastaralým překladům knih vydávaných v nakladatelství Omega.
Article
10
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 9. 10. 2009
Annotation: Článek o elektronických knihách a čtečkách.
Article
11
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 31, 13. 2., s. 14-15
denikn.cz [online]. -- 13. 2. 2020
Annotation: Článek o slovenském vydavatelství Absynt, především o edici Prokletí reportéři.
Article
13
14
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 5. 5. 2014
Annotation: Soubor anotací; mj. na román M. Reinera "Básník : román o Ivanu Blatném".
Article
15
16
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 28. 5. 2014
Annotation: Soubor anotací; mj. na román V. Kahudy "Vítr, tma, přítomnost".
Article
17
18
19
20