By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 60-61
Annotation: Recenze věnovaná převážně překladatelskému přístupu A. Kareninové.
Article
2
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 18, 2013, č. 3, s. 3-17
Annotation: Rozbor povídky M. Kundery Falešný autostop, která je otištěna na s. 3-16.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 5, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 1, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 2, s. 196-198
Annotation: Recenze anotující níže zmíněnou knihu.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 15, 2010, č. 7, s. 3-6
Annotation: Zamyšlení nad problematikou spojování autora (morální kvality) s jeho dílem.
Article
9
10
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8, 2016, n. 2, s. 18-28
Annotation: Studie se věnuje vlivu latinskoamerického magického realismu na slovenskou literaturu konce 70. let 20. století, autor se zaměřuje především na...
Article
11
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 5, s. 1-30
Annotation: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (FF Univerzity Komenského, 12. 5. 2010) je otištěn jako příloha tohoto čísla.
Article
12
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 12, Příloha, s. 1-37
Annotation: Sborník vybraných příspěvků z konference, která se uskutečnila na FF UK v Bratislavě 18.-19. 5. 2011. Sborník je završením grantového projektu...
Article
14
Annotation: Soubor studií (vybrané viz rozpis), s oddíly: Teorie umění obecně (s. 21-273); K jednotlivým uměleckým druhům (s. 275-491, obsahuje studie věnující...
Book