By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 18-20
Annotation: Studie se zabývá tím, jak údajný hudební nástroj "varyto", objevující se v Rukopisu královéhradeckém, inspiroval českou hudební kulturu 19....
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 737-739
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 2. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 27, 3. 7., s. 16
Annotation: Soubor kratších recenzí.
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 43, 23. 10., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 46, 13. 11., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 18, 30. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 41, 8. 10., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 47, 19. 11., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 641-643
Annotation: Referát o konferenci uspořádané u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena; s důrazem na literární sekci konference.
Article
12
In: Literka. -- Roč. 10, 2016, č. [12], 8. 12.
Annotation: Otázky se týkají čtení poezie v současné době a ohlasům na projekt Brno poetické.
Article
13
14
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 73-80
Annotation: Studie představuje literární obraz Brněnského draka (tj. krokodýla visícího v průjezdu Staré radnice) v české poezii od obrození po současnost.
Book Chapter
15
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 295-302
Annotation: Studie se zabývá divadelními hrami J. Hilberta a klade si otázku po příčinách jejich dnešní "zastaralosti".
Book Chapter
16
In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. -- ISBN 978-80-88278-45-0. -- S. 137-146
Annotation: Studie interpretující rané básnické sbírky F. X. Svobody a mapující kritické přijetí povídky "Probuzení" (1893).
Book Chapter
17
In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. II. svazek. -- ISBN 978-80-200-2918-8. -- S. 837-874
Annotation: Studie se věnuje roli fiktivního hudebního nástroje varyta (psáno též "varito"), zmíněného poprvé v Rukopise královédvorském (konkrétně...
Book Chapter
18
by Fránek, Michal, 1980- mzk2012697284{{{}}}}
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Annotation: Publikace představuje učební text určený studentům vysokoškolských a středoškolských literárních seminářů a jejich vyučujícím; s Literaturou...
Book
19
by Fránek, Michal, 1980- mzk2012697284{{{}}}}
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Komentář k dramatu Aloise Jiráska vydanému spolu s dalšími pohádkovými dramaty v edici Česká knižnice představuje literárněhistorický kontext...
Book