By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 17, 25. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o čtyřech sbírkách autorů narozených v letech 1920-1925. V úvodu o této generaci básníků.
Article
2
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 5, 1955, č. 6, červen, s. 27-29
Annotation: Stať o osobě a díle B. Mathesia u příležitosti výročí jeho úmrtí.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1070-1075
Annotation: Článek upozorňující na nedostatek zájmu o J. Haška ze strany lliterárních vědců a vyzývající k publikování více Haškových primárních...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 4
Annotation: Recenze srovnávající starší Mathesiův překlad s novým B. Fraňka; též pochvalně o ilustracích M. Strettiho.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 5, 29. 1., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 43, 24. 10., s. 5
Annotation: Medailon B. Mathesia v rubrice k 40. výročí VŘSR.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 22, 30. 5., s. 5
Annotation: Poznámka u pěti básní z nevydané sbírky Babí léto.
Article
8
9
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 6, červen, s. 708-726
Annotation: Studie se v úvodu zabývá definicí umění; domnívá se, že marxismus poskytuje pouze částečný návod k literárnímu rozboru a hledá odpověď...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 13. 3., s. 10
Annotation: Nekrolog bez přesnějších časových údajů.
Article
12
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 254-265
Annotation: Portrét představitele moderního českožidovství J. K., pokračovatele Viktora Vohryzka; s komentovaným přehledem jeho díla.
Article
13
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 68, 2006, č. 12, prosinec, s. 17
Annotation: Glosa k článku T. Pěkného Prsty na tepnách (Rch č. 9/2006), dokládající pozdější rozchod B. Mathesia s antisemitismem a trvalý pocit "jakéhosi...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 2, 25. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 52, 2. 3., příl. Umění a kritika, s. 18
Annotation: Recenze; též o dřívějším ohlasu díla u nás.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 12, 12. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 25, 2003, č. 6, s. 45-46
Annotation: O pražské přednášce E. Keenana o Dobrovském; též kritika senzacechtivosti její následné mediální prezentace.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 9, 29. 4., s. 13
Annotation: Kritika postupu bibliografů UK, kteří odmítli připojit k překladu (1908) Gorkého Matky jako překladatele F. V. K. (na základě Fraňkovy studie...
Article
19
20
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 8, 19. 4., s. 8
Annotation: Nekrolog k 8. 4.
Article