By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 16, 2006, č. 21, 25. 1., s. 13
Annotation: Medailon k 100. výročí narození nakladatele 5. 2.; též o výstavě o něm v Jindřišské věži.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 77, 31. 3., s. 13
Annotation: Úvaha uměleckého přednašeče nad současnou knižní produkcí.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 15-19
Annotation: Výběr z názorů herců, režisérů, hudebníků atd. na disciplínu uměleckého přednesu.
Article
4
In: České a moravskoslezské Zemědělské noviny. -- ISSN 1210-0129. -- Roč. 2, 1992, č. 278, 27. 11., příl. Náš domov, s. 5
Annotation: Rozhovor k 25. výročí: Lyra Pragensis; též o edičním plánu LP.
Article
5
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: Lyra Pragensis; rozhovor s jejím uměleckým vedoucím o její činnosti, mj. nakladatelské.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1982, č. 40, 29. 9., s. 4
Annotation: Přehled bibliofilské produkce posledních let.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 18, 23. 1., s. 11
Annotation: Lyra Pragensis; rozhovor o edici 1987.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 101, 30. 4., s. 8
Annotation: Fejeton.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 115, 19. 5., s. 12
Annotation: Poznámka k literárnímu pořadu Výboru národní kultury s přednáškou H. Hrzalové.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 241, 15. 10., s. 12
Annotation: Mj. o myšlenkovém odkazu K. Čapka; s dalším podtitulem Poslední rozhovor před zítřejším posledním rozloučením.
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2009, č. 3, září, s. 34-35
Annotation: K pořadu Výboru národní kultury.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1980, č. 16, 16. 4., s. 3
Annotation: O svém vztahu ke krásné knize.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 288, 9. 12., s. 12
Annotation: Medailon k osmdesátinám 7. 12.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2007, č. 86, září, s. 6
Annotation: Konfese v tradiční rubrice; s biografickou poznámkou o recitátorovi a nakladateli.
Article
15
In: Grapheion. -- ISSN 1211-6890. -- R. 1997, č. 2, s. 80-81
Annotation: Rozhovor; s poznámkou o historii a činnosti Lyry Pragensis a s biografickou poznámkou o M. Friedlovi.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 46, 23. 2., s. 8
Annotation: Recenze; s obrazovou dokumentací.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 207, 2. 9., s. 4
Annotation: Rozhovor s předsedou umělecké rady komorního sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 26, 1970, č. 212, 8. 9., s. 6
Annotation: Rozhovor s předsedou umělecké rady komorního sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 216, 12. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor s předsedou umělecké rady komorního sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění.
Article
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 24, 1968, č. 9, 10. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor o programu.
Article