By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 167, 18. 7., s. 4
Annotation: Úvaha u příležitosti otištění hesla Z. B. D. v encyklopedii Československý biografický slovník, Praha, Academia.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 179, 1. 8., s. 4
Annotation: Němcová Božena; recenze.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 181, 4. 8., s. 4
Annotation: Čermák Martin; recenze.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 187, 11. 8., s. 4
Annotation: Recenze; původně v strojopisných edicích Kvart (1979), Edice Expedice (1985).
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 188, 12. 8., s. 4
Annotation: Recenze antologie české milostné poezie 20. století.
Article
6
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 12, 15. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 187, 11. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 188, 12. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 196, 21. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 199, 25. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 220, 18. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 229, 29. 9., s. 4
Annotation: O obsahu 4. čísla.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 237, 8. 10., s. 6
Annotation: O čtrnácti svazcích z plánované 21svazkové edice publicistického díla J. D., kterou samizdatově připravil Durych Václav: Z básníkova stolu,...
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 245, 17. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 250, 23. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 253, 27. 10., s. 4
Annotation: Hamza František; recenze.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 254, 29. 10., s. 6
Annotation: Přehledová recenze; mj. o: Masarykův sborník, sv. 7, Praha, Academia; Čapek Karel, Nové hovory s T. G. Masarykem, Praha, Česká expedice - Riopress.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 254, 29. 10., s. 3
Annotation: Seznam nositelů: Řád Tomáše Garriqua Masaryka in memoriam I. -IV. třídy; z literátů jmenováni: Fuchs Alfréd, Gregor-Tajovský Jozef, Vančura...
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 285, 4. 12., s. 4
Annotation: O výstavě Salón literárních kuriozit v Památníku národního písemnictví.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 298, 19. 12., s. 4
Annotation: Recenze; též o románu: Viewegh Michal, Báječná léta pod psa, Praha, Čs. spisovatel 1992.
Article