By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 276, 28. 11., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 288, 12. 12., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 86, 11. 4., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 10, [červen], s. 662
Annotation: Básně.
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 1, [září], s. 44
Annotation: Básně z rukopisů E. Frynty.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 6-7
Annotation: Úryvek z eseje Hašek pojednává o kolážovitém charakteru Prahy na přelomu 20. století, o rozdílné Praze Kafkově a Haškově a jejich románových...
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, květen/červen, s. 57-59
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize I. Herrmanna Blednoucí obrázky. Autor se věnuje osobě a dílu I. Herrmanna.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, březen/duben, s. [2]
Annotation: Recenze je doplněna ukázkou z knihy.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 51/52, 17.-23. 12., s. 113
Annotation: Část eseje o Praze jako společném jmenovateli díla F. Kafky a J. Haška.
Article
20
In: Nové knihy - Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, léto, s. 17
Annotation: Článek z roku 1969; u výběru z básní (s. 15-17).
Article