By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 250, 8. 9., s. 3
Annotation: Vzpomínka.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Článek o Juliu Fučíkovi, který v roce 1928 převzal po Šaldovi časopis Tvorba poté, co přestal vycházet.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 8, 21. 2., s. 10
Annotation: Krátká vzpomínka na vojenskou službu Julia Fučíka, ukončenou po 1. měsíci, a na jeho následovnou publicistickou činnost.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 8, 21. 2., s. 3
Annotation: Medailon; s reprodukcí obrazu J. Paura Julius Fučík píše ve vězení Reportáž.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 131-145
Annotation: Studie o životě a díle Julia Fučíka.
Article
6
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 217-220
Annotation: Přehled překladů "Reportáže psané na oprátce" J. Fučíka.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 6-7
Annotation: O koncepci nového vydání spisů J. F. v nakladatelství Svoboda.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 16. 10., s. 14
Annotation: Komentovaná edice strojopisné autobiografie G. Fučíkové z dubna 1958.
Article
9
In: Kurýr. -- R. 2011, č. 36, říjen, s. 3
Annotation: Přetisk úryvku z níže zmíněné knihy G. Fučíkové o cestě J. Fučíka do Mnichova v roce 1934; s úvodní redakční poznámkou.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1974, léto, s. 14
Annotation: Zamyšlení nad poémou Pabla Nerudy Juliu Fučíkovi, která vyjde jako jubilejní tisk k 25. výročí vzniku nakladatelství Čs. spisovatel
Article
11
In: Svět socialismu. -- ISSN 0139-6803. -- Roč. 9, 1976, č. 43, 20. 10., s. 16-17
Annotation: Předvolební rozhovor; též zmínky o J. Fučíkovi.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 30, 1974, č. 224, 21. 9., Příloha, s. 1
Annotation: Vzpomínka.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 47, 21. 11., s. 4-5
Annotation: Polemika s články A. Kusáka J. Fučík - hlas, který zní (KT, č. 36) a Chyby v knihách (Plamen, č. 9) a o edičním zvádnutí díla J. F.
Article
15
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 50, 1969, č. 269, 15. 11., příl., s. 5
Annotation: Beseda o odkazu J. F.
Article
16
In: Brněnský večerník. -- Roč. 6, 1973, č. 39, 23. 2., s. 2
Annotation: Přednesený příspěvek.
Article
17
In: Život strany. -- ISSN 0322-8118. -- R. 1973, č. 4, s. 46-48
Annotation: Přednesený příspěvek.
Article
18
by Fučíková, Gusta, 1903-1987 jk01032118{{{}}}}
Published Praha : Svoboda, 1971
Annotation: Životopis J. F. od dětství do zářijové mobilizace roku 1938.
Book
20