By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Ars, s. [1]
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí R. Fučíkovou o její tvorbě a ilustrování knih; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Shakespeare. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva ke knize komentovaných převyprávění dramat Williama Shakespeara; s uvedeným autorčiným doslovem a bio-bibliografickou poznámkou o ní...
Book Chapter
3
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [12], prosinec, s. 88
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí a ilustrátorkou R. Fučíkovou o knize "Historie Čechů v USA".
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 238, 12. 10., příl. Relax, s. iv
Annotation: Anketa.
Article
5
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [3], červen, s. 4-7
Annotation: Rozhovor, především o ilustrátorské a literární tvorbě R. F.
Article
6
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [3], červen, s. 8
Annotation: Úvaha o významu ilustrovaných publikací pro starší děti v dnešní době.
Article
7
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 7, 13. 4., s. 24
Annotation: Referát o nominacích vyhlášených 11.3.2004 na veletrhu dětské knihy v Liberci (s výčtem nominovaných v jednotlivých kategoriích); hlavní ceny...
Article
8
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 11, 2006, č. 2, s. 46-47
Annotation: Informace v rubrice Na čem právě pracuji.
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 17, 2011, prosinec, s. 36-38
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 22, 24.-30. 5., s. 14
Annotation: Rozhovor o jejích knihách, která vydává nakladatelství Práh v edici Největší Češi.
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 30, 10. 2., příl. Ego!, roč. 3, č. 6, s. 17
Ego!. -- 10. 2. 2017
Annotation: Rozhovor se věnuje čtenářství R. Fučíkové.
Article
12
by Fučíková, Renáta, 1964- jn20001005412{{{}}}}
Published Praha : Práh, 2015.
Other Authors: '; ...Fučíková, Renáta, 1964- jn20001005412...
Annotation: Soubor příběhů z pražské historie především 19. a 20. století doplněné černobílými grafikami autorky; okrajově též o spisovatelích.
Book
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 2. 2017
Annotation: Rozhovor o převyprávění her W. Shakespeara pro děti.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 21. 5., s. 48-62
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí a ilustrátorkou R. Fučíkovou; připojeny ukázky ilustrací (s. 49, 50, 54, 55, 56, 57, 61).
Article
15
In: Sanquis. -- ISSN 1212-6535. -- R. 2009, č. 69, září, s. 116-118
Annotation: Rozhovor.
Article
16
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 31, 6. 2., příl. Esprit, č. 1, s. 26-32
Esprit. -- 27. 2. 2019
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou R. Fučíkovou.
Article
17
by Fučíková, Renáta, 1964- jn20001005412{{{}}}}
Published Praha : Práh, 2019.
Other Authors: '; ...Fučíková, Renáta, 1964- jn20001005412...
Annotation: Populárně naučná obrazová publikace formou krátkých medailonů připomíná české vazby ke Spojeným státům americkým.
Book
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 2, únor, příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou a spisovatelkou R. Fučíkovou o její tvorbě; připojena biografická poznámka.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 23. 5., s. 52
Annotation: Glosa o literárních veletrzích v Lipsku a v Praze.
Article
20
online
In: Čítárny [online]. -- 22. 6. 2009
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou R. Fučíkovou o práci na knize "Růže a krokvice".
Article