By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 141-142
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní O. Hložka "Řez kamenem".
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 30. 7. 2017
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article
4
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 76, jaro, s. 19-20
Annotation: Básně.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 22
Annotation: Recenze na sbírku básní T. T. Kůse "Mělké jámy".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19, 15. 11., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 7. 2., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní L. Vyskoče "Mořské boty".
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Jehličkové "Nejtvrdší co radost nesla...".
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 8
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 22
Annotation: Recenze na sbírku básní T. Klenorové "Píšu nesouvislé básně o diagnóze F.60.3".
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 23
Annotation: Recenze na sbírku básní L. Trejbala "Nemám slov".
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní T. Mazáče "Kde končí tvé jméno začíná moje amen".
Article
19
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 50-51
Annotation: Článek zamýšlející se nad Obcí spisovatelů.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article