By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 24. 1. 2017
Annotation: Ukázka uvozena anotací; připojeno video s krátkou ukázkou ze stejnojmenného filmu.
Article
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 205, 1. 9., s. 7
Annotation: První úryvek z dosud nepublikovaných pamětí L. F.; další části otištěny v RP č. 208 a č. 209 (5. a 6. 9.).
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 207, 3. 9., příl. Nedělní LN, č. 35, s. 4
Annotation: Ukázky z rukopisných pamětí s titulky Rusko, Rušná léta 1968/69, Cesta do Heidelberku 1969.
Article
4
by Fuks, Ladislav, 1923-1994 jk01032159{{{}}}}
Published [S. l.] : Sedistra, 1994.
Annotation: Část rukopisných pamětí L. F. (která nebude zahrnuta do oficiálního vydání), věnovaná jeho názorům na italskou operu; s poznámkou redakce...
Book
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 217, 18. 9., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Rozhovor o jeho oblíbených jídlech; u příležitosti jeho sedmdesátin 24. 9.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 217, 18. 9., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho sedmdesátin; mj. o jeho chystaném životopisu.
Article
7
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 39, 24.-30. 9., s. 55-57
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. 2, 1993, č. 7, 13. 7., s. 20-24
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 42, 11. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
11
12
13
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 5, květen, s. 50-55
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 180, 4. 8., příl. Příloha, č. 31, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 12, 26. 3., příl. Kmen, č. 12, s. 4-5
Annotation: Diskuse k článku: Bastlová Zdenka (Kmen č. 1); týká se též románu B. Říhy Doktor Meluzín.
Article
16
17
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 38, 1984, č. 49, 8. 12., s. 6
Annotation: Medailón k 5. 12.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 42, 20. 10., s. 2
Annotation: Příspěvek v rubrice Spisovatel a doba...; vyjádření osobního vztahu k F. K.; otištěno v kafkovském čísle.
Article
19
In: Královská paštika. -- S. 179-181
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20