By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 876-881
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 145-160
Annotation: Studie, interpretující - na pozadí Freudova textu Truchlení a melancholie - autobiografické založení dvou textů (R. Barthes: Světlá komora, L....
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 758-766
Annotation: Studie k motivu diagonálního čtení z předmluvy knihy B. Hrabala Vita nuova, mj. ve srovnání s některými pasážemi níže zmíněné knihy R....
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 240, 11. 10., s. D7
Annotation: Portrét Julie Kristevy sepsaný u příležitosti její návštěvy ČR, kde ji byla udělena cena Vize 97.
Article
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 8, s. 60-66
Annotation: Studie o dvou pojetích filosofie u G. Deleuze - autor je označuje jako filosofii kreativní a filosofii kritickou. V dané studii blíže tematizuje...
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 42, 2007, č. 6, s. 39-42
Annotation: Esej.
Article
7
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2007, č. 50/51, s. 98-99
Annotation: Analýza Šustova textu.
Article
8
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2007, č. 52/53, s. 2-5
Annotation: Studie o filmové adaptaci románu markýze de Sade 120 dní Sodomy, kterou pod názvem Saló aneb 120 dní Sodomy natočil P. P. Pasolini. Autor ve své...
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 2, s. 55-61
Annotation: Studie o koncepci fotografie a obrazu u R. Barthesa, zejména na základě jeho knihy Světlá komora. Autor ukazuje na Barthesovo pojetí imaginárna...
Article
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 4, duben, s. 6-8
Annotation: Rozhovor; zejm. o knihách markýza de Sade.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 19, 14. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. VIII
Annotation: Glosa o souboru studií M. Petříčka "Majestát zákona : Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce".
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 9/10, s. 108-114
Annotation: Úvaha k Lyotardovu pojetí figury v knize Diskurs, figura; mj. ke vztahu já - svět, vazbě mezi figurou a diskursem, vnímání subjektu, figuře jako...
Article
15
by Fulka, Josef, 1976-
Published Praha : Herrmann & synové, 2008.
Annotation: S Úvodem (s. 8-16) a s kapitolami: Freud (s. 19-97); Jacques Lacan (s. 98-154); Mickey Mouse, psychopat a jiné světy: poznámka o jednom Benjaminově...
Book
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 21, s. 178-192
Annotation: Studie analyzující vybraná díla B. Hrabala v souvislosti s fenoménem pohledu.
Article
17
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 4, duben, s. 6-9
Annotation: Studie.
Article
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 3, s. 57-63
Annotation: Studie o M. Foucaultovi a případu vraha P. Riviéra, jemuž Foucalt věnoval jeden ze svých seminářů.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 19, 11. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 7, s. 55-63
Annotation: Studie o Derridově dekonstruktivistické kritice Lacanovy psychoanalýzy.
Article