By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 1, 2017, č. 2, s. 47-59
Annotation: Studie se zabývá literární tvorbou J. Sumína (A. Vrbové). Autorka se soustřeďuje na otázky dobové recepce díla spisovatelky a sociální a literární...
Article
2
In: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. -- ISBN 978-80-88278-34-4. -- S. 229-241
Annotation: Studie představuje román K. Sejdy "C. k. dezertéři" (a jeho stejnojmennou filmovou adaptaci v režii J. Majewského) a klade si otázku po inspiraci...
Book Chapter
3
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 122-142
Annotation: Studie věnující se vybraným dílům tří českých a tří polských autorek, která tematizují otázky přípravy, respektive nepřipravenosti mladých...
Book Chapter