By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3
Annotation: Kritická glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 224, 26. 9., s. 9
Annotation: Nekrolog surrealistického básníka a prozaika P. Řezníčka.
Article
3
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Recenze výboru z poezie G. Apollinaira, P. Éluarda a J. Préverta. Gabriel jako nejpovedenější překlady hodnotí Prévertovy verše, hůře dopadl...
Article
4
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [10]- [13]
Annotation: Tři surrealistické básně, v poslední zmíněn Pasternak a Medek, snad Mikuláš.
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [15]
Annotation: Báseň zmiňující Libanon a surrealistu Saint-Pol-Rouxe.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [14]
Annotation: Surrealistická báseň, zmíněna Emila Medková.
Article
10
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 34-35
Annotation: Krátká úvaha o roli zrcadla v životě člověka.
Article
11
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 51-53
Annotation: Článek pojednávající o motivech těla ve výtvarném projevu E. Švankmajerové připomínající rovněž surrealistickou tvorbu M. Medka.
Article
13
16
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 39
Annotation: Surrealistická báseň, zmíněn Mnichov.
Article
17
18
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 41
Annotation: Surrealistická báseň o třech oddílech, částech; každý nový oddíl je kratší než ten předchozí.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 21. 2., s. 22
Annotation: Recenze na novelu M. Drozda "Dvě sestry".
Article
20