By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární fórum. -- Roč. 17, 2019, č. 2, 19. 11., s. 58
Annotation: Básně.
Article
2
In: Herbář k čemusi horšímu. -- S. 117
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [1]); s fot. autora (4. s. obálky); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 3
Annotation: Glosa k nedávno skončenému knižnímu veletrhu v Lipsku, jehož čestným hostem byla Česká republika; autor se pozastavuje nad absencí řady českých...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 18
Annotation: Úvaha nad sbírkou M. Pocha "Městys" a podobnostmi autorského naturelu s P. Borkovcem u příležitosti uvedení sbírky v kavárně Fra.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 13. 6., s. 14
Annotation: Esej inspirovaný úvahami P. Krále (Náměty II, Tvar č. 4/2013). Mj. o uvedených sbírkách.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 43, 25. 10., s. 2
Annotation: Dopis vyjadřující autorův dík P. Bílkovi za pochvalnou recenzní poznámku o jeho knize (LitN 2012, č. 40, s. 15) a zároveň lítost nad kritikou...
Article
7
In: Kafe. -- R. 2011, č. 4, s. 10
Annotation: Úvaha o poezii publikované na internetu.
Article
8
In: Kafe. -- R. 2009, č. 1, s. 16-18
Annotation: Zamyšlení nad internetovou publikací literárních textů; odkazuje k diskusi vyvolané kritickým článkem K. Pioreckého (in: Tvar č. 20/2008).
Article
9
In: Kafe. -- R. 2009, č. 1, s. 53
Annotation: Recenzní glosa k poezii básníka publikujícího na internetu pod jménem Delahaye. Doplněno o otisk jeho veršů.
Article
10
In: Kafe. -- R. 2009, č. 2, s. 22-27
Annotation: Zamyšlení nad úlohou současné české literární kritiky (v reakci na články K. Pioreckého, J. Řeháka a J. Chrobáka v Tvaru č. 16/2009), současnou...
Article
11
In: Kafe. -- R. 2012, č. 5, s. 7
Annotation: Úvaha o angažované poezii.
Article
12
In: Kafe. -- R. 2012, č. 5, s. 14-15
Annotation: Rozbor níže zmíněné sbírky J. Hájka a jejího recenzního ohlasu. Původně publikováno v časopisu Tvar č. 4/2012.
Article
13
In: Kafe. -- R. 2010, č. 1, s. 11
Annotation: Článek o elektronických čtečkách ve srovnání s tištěnými knihami.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, 2016, č. 2, 14. 4., s. 83-86
Annotation: Básně T. Gabriela; připojena úvodní poznámka básníka (s. 83) a bio-bibliografická poznámka (s. 86).
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 1, 15. 4., s. 107-111
Annotation: Povídka; připojena biografická poznámka.
Article
16
In: Nejlepší české básně 2015. -- S. 77-99
Annotation: Esej doprovázející antologii básní; s průběžně zařazovanými autorskými komentáři a interpretacemi, s bio-bibliografickými poznámkami o...
Book Chapter
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 5, 13. 5., s. 91-92
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 1, 30. 3., s. 213-215
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 31. 12., s. 181-183
Annotation: Recenze.
Article