By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 165-168
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 190-197
Annotation: Textologická studie básní J. Haranta.
Article
3
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 1, s. 110-112
Annotation: Recenze sborníku studií ze stejnojmenné mezinárodní konference.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 5/6, s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. [111]-114
Annotation: Recenze na sbírku poezie J. Zahradníčka "Leopoldovský sešit poezie".
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 55, 2020, č. 1, s. 88-90
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +128, 2012, č. 1, s. 137-138
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+131, 2015, č. 4, s. 132-134
Annotation: Recenze sborníku studií z mezinárodní stejnojmenné konference.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 8, s. 98-100
Annotation: Recenze sbírky básní "Osmičky galaxie" J. Leikerta.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 7, s. 113-115
Annotation: Recenze monografie "Od symbolu k latencii" J. Juhásové.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 4/5, s. 117-119
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 2, december, s. 393-[396]
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 27, 2017, č. 3, s. 21-28
Annotation: Studie si klade za cíl poukázat na některé dobové recenze románu M. Rázusa "Krčmársky kráľ" a pozdější změnu diskurzu na základě současných...
Article
14
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 12 (29), 2020, n. 3, září, s. 95-105
Annotation: Studie analyzující vybraná díla katolického spisovatele J. Čepa. Autor se zaměřuje především na spisovatelovo dvojaké zobrazení domova.
Article
15
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 28-41
Annotation: Studie pojednávající o novele J. Durycha "Boží duha". Autor nejprve předkládá informace o Durychově životě a díle, dále podrobněji analyzuje...
Article
16
Annotation: Kolektivní monografie uspořádaná u příležitosti výročí maďarské revoluce a boje za svobodu 1956, se pokouší zmapovat diskurzy namířené...
Book