By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 9, 1. 10., s. 33-36
Annotation: Rozhovor; zejm. o překládání české literatury, mj. poezie V. Holana.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 16, 19. 1., příl. Orientace, s. vi
Annotation: Rozhovor. X. Galmiche vystoupil v Praze na vzpomínkovém večeru na J. Vladislava.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 4, 26. 10., s. 31
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Přítomnost. -- R. 2002, podzim, s. 52-54
Annotation: Rozhovor s francouzským bohemistou.
Article
6
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2002, č. 41, s. 33-37
Annotation: O hře K.Č. Věc Makropulos a povídce F. Langera Věčné mládí z knihy Snílci a vrahové; příspěvek na konferenci Karel Čapek, spisovatel a demokrat...
Article
8
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 248, 23. 10., s. 18
Annotation: Rozhovor s francouzským bohemistou.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 337-350
Annotation: Na základě analýzy románů L. Krasznahorkaiho, J. Andruchovyče a J. Topola se studie pokouší analyzovat estetiku objevující se od osmdesátých...
Article
10
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1992, č. 8, zima, s. 42-45
Annotation: Úvahy autora francouzského překladu nad knihou.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 20, 2009, č. 3, s. 67-73
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou o X. G. (s. 74) a s otištěním básně V. Holana Sníh.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 34, 20. 8., s. 19
Annotation: Esej o J. Demlovi.
Article
13
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 17, 2007, č. 35, s. 167-177
Annotation: Portrét W. Rittera.
Article
14
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 394-398
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 83-85
Annotation: Vzpomínka; mj. na spolupráci na hesle o F. Halasovi. Připojena poznámka o X. Galmichovi a text J. Vladislava Volný pád (s. 85).
Article
17
by Galmiche, Xavier, 1963-
Published Praha : Akropolis, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Revidovaný a autorizovaný překlad monografie francouzského bohemisty - Vladimír Holan : le bibliothécaire de Dieu (Paris, Institut d'études slaves...
Book
18
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 61, 2016, č. 1/2, s. 29-36
Annotation: Studie se věnuje francouzské básní H. Jelínka "Laryngiada". V návrhu překladu některých klíčových strof se autor článku pokusil skladbu pochopit...
Article
19
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 2, s. 19-27
Annotation: Studie porovnává Čepovy prózy především s díly H. Pourrata a H. Bosca.
Article
20
In: Básnické spisy. -- s. 11-15 [francouzsky]; s. 16-19 [česky]
Annotation: Předmluva k česko-latinskému zrcadlovému vydání kompletního básnického díla Otokara Březiny; - též s předmluvou editora.
Book Chapter