By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 6
Annotation: Zpráva o literárně-dramatickém a hudebním pořadu "Eliška Krásnohorská a česká opera", který se konal 2. 12. 2019 v rámci Plzeňského literárního...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 6-7
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci hry J. Zindulky "Tchýně na zabití", jiiž uvádí SPOlečnost DIvadelních NAdšenců Spodina v Divadle Dialog v Plzni.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 7
Annotation: Zpráva o inscenaci divadelní hry M. Herejka "Podzimní večer Jefferyho Wilsona", již uvádí soubor Orákulum v Divadle Dialog v Plzni.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 4
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci hry V. Štěpánka "Nevim", již uvádí Divadelní společnost Žumbera v Divadle Dialog v Plzni.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 6
Annotation: Komentář k recenzi V. Novotného na soubor básnické tvorby Z. Barborky "Hommage : (básně a prózy)" (in: Plž, 2019, č. 5, květen, s. 20-22).
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 6-7
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci J. Čermáka "Po tvých hrobech šlapu".
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 7-8
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci hry V. Klimáčka "Dealeři", již uvádí divadelní spolek Chlupatej kaktus v Divadle Dialog.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 8
Annotation: Zpráva o inscenaci hry A. Řeháčkové "Žena pro Dona Juana", již uvádí divadelní soubor Sofranza v Divadle Dialog v Plzni.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 4
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci hry P. Smazala "Patrik: cesta do hlubin sociální sítě", již uvádí divadelní soubor Amceth v Divadle Dialog v Plzni.
Article
12
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 17, 21. 1., s. 8
Annotation: Článek o nabídce Máchových děl v plzeňských knihkupectvích.
Article
13
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 23, 28. 1., příl. Kultura, únor, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Jak jsem potkal básníky. -- s. 311-313
Annotation: Medailon autora; - básnická sbírka zaznamenává autorova osudová setkání s postavami české a světové literatury a je doprovozena autorovými...
Book Chapter
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 9, září, s. 2
Annotation: Portrét; připojeny ukázky z tvorby E. Válkové (s. 3-4) - spoluautorem jedné básně je K. Šebek.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 9, září, s. 30
Annotation: O jeho vystoupení v plzeňské kavárně Jabloň; ukázky z cyklu Tomvansong - opus in trans-latin otištěny na s. 18-20.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 11, listopad, s. 2
Annotation: O její tvorbě - s ukázkami na s. 3-4.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Referát.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 4, duben, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article