By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 69-72
Annotation: Článek o dosavadních přípravách k realizaci projektu "Lexikón slovenskej literatúry a kultúry 1989-2015".
Article
2
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 11, s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
3
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 22, 2001, s. 77-83
Annotation: Příspěvek na konferenci; mj. o poezii J. Smreka a L. Novomeského.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 37, 2002, č. 3, s. 87-89
Annotation: Portrét slovensky píšící básnířky vietnamského původu publikující též v Česku.
Article
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 35, 2000, č. 7, s. 78-79
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 36, 2001, č. 7/8, s. 174-175
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 376-379
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 161-167
Annotation: Studie se zaměřuje na povahu básnické produkce, kterou vybraní básníci vytvořili ve svém pozdním věku.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 359-367
Annotation: Studie se věnuje libretu k výstavě dějin slovenské literatury v meziválečném období, kterého autorem byl Š. Druga.
Article
10
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 173-175
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 2, s. 156-163
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 7/8, s. 42-46
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. [136]-139
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 11, 30. 5., s. 12-15
Annotation: Rozhovor; připojen Stručný přehled "nových" jmen v mladé slovenské poezii a ukázky z tvorby slovenských autorů.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2011, č. 5, s. 14-18
Annotation: Dvě (paralelně tištěné) recenze níže zmíněné knihy.
Article
17
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 1, s. 5-16
Annotation: Anketa; připojeny pozvánky pro učástníky ankety a přehled otázek.
Article
18
Annotation: Sborník referátů a diskusních příspěvků; - s oddíly: Teorie a metodologie hermeneutiky (s. 13-227); Hermeneutická interpretace (s. 229-412);...
Book
19
Annotation: Kolektivní monografie, s editorovou Předmluvou (s. 7-10) a s oddíly: Intelektuálové a komunismus (s. 11-73), Osobnosti (s. 75-189) a Didakticko-popularizační...
Book
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 9/10, s. 26-34
Annotation: Anketa kladla následující otázky: Existuje literární událost spojená s časopisem Romboid, která vám utkvěla v paměti? Líbí se vám profilace...
Article