By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 31, 1984, č. 4, s. 305-324; č. 5, s. 402-415
Annotation: Srovnávací studie poezie J. N. a Pavla Országha Hviezdoslava.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 41, 1994, č. 1/2, s. 154-156
Annotation: Recenze knihy zabývající se dílem Vladislava Vančury.
Article
3
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 309-312
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 357-358
Annotation: Nekrolog.
Article
5
by Gbúr, Ján, 1953- jn20010601813{{{}}}}, Sabol, Ján, 1939-
Published Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014.
Annotation: Monografie se teoreticko-metodologicky opírá o silné interdisciplinární východisko: využívá teorémy versologie s výraznou přítomností literárněhistorických...
Book
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 478-495
Annotation: Studie o básnických prvotinách P. O. Hviezdoslava psaných ve slovenštině a maďarštině. Autoři studie vychází z literární pozůstalosti A....
Article
7
Annotation: S Úvodem (s. 5-6) a s kapitolami: Hviezdoslav a česká literatúra a kultúra; Hviezdoslav a Neruda; Hviezdoslav a Hálek; Hviezdoslav a Čech; Hviezdoslav...
Book
8
Obsah knihy
Annotation: Monografie zkoumá český parnasismus jako specifický typ literární tvorby druhé poloviny 19. a počátku 20. století, obsahuje kapitoly věnované...
Book
10
by Hučková, Dana, 1965-, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010.
Other Authors: '; ...Gbúr, Ján, 1953- jn20010601813...
Annotation: Sborník k 150. výročí narození M. Kukučína navazující na mezinárodní konference a semináře; - s Ediční poznámkou (s. 171) a přehledem...
Book