By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}
Published Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2003
Annotation: Metodická příručka, s oddíly: Pohádka, Bajka, Nonsensová poezie, Báje (mýtus), pověst, Příběhová próza, Příběhy pro děti i dospělé...
Book
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 8, 2003, č. 4, s. 37
Annotation: Referát o konferenci konané v rámci cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 2, s. 88-91
Annotation: Článek o potížích provázejících vydání sebraných spisů F. Gellnera.
Article
4
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}
Published Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015.
Annotation: Navazuje na monografii Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole z roku 2011, která se zaměřila na sledování vlivu...
Book
5
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}
Published Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009.
Annotation: S Úvodem (s. 4-6) a s oddíly: Východiska práce (s. 7-15, s kapitolami: Pojetí literární výchovy na základní škole; Mezipředmětové a vnitropředmětové...
Book
6
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}
Published Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Skripta.
Book
7
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 5-12) a s částmi: Životní osudy Františka Gellnera (s. 13-39, s kapitolami: Rodinné zázemí; Studentská léta; Pražské...
Book
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie o básnickém pokusu O. Koupila o přepsaní "Máje" K. H. Máchy. Autorka se soustřeďuje na jazykovou analýzu dekonstrukce klasického díla...
Article
9
In: Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 7.-8. dubna 2016. -- ISBN 978-80-87607-66-4. -- S. 63-72
Annotation: Studie se pokouší definovat young adult literaturu a jejího čtenáře a poté představuje tvorbu N. Springer inspirovanou příběhy Sherlocka Holmese,...
Book Chapter
10
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}, Kubeczková, Olga, 1977-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004
Annotation: Metodická příručka, s Úvodem (s. 5-6) a s oddíly: Nové osobnosti české literatury pro děti a mládež (s. 7-36, s kapitolami: Iva Procházková...
Book
11
by Novák, Radomil, 1967-, Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}
Published Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2003
Annotation: Příručka, s Úvodem (s. 4) a s kapitolkami: Literatura a film, Adaptace, vymezení pojmu a klasifikace, Adaptační proces a jeho problémy, Specifika...
Book
12
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}, Homolová, Kateřina, Kubeczková, Olga, 1977-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011.
Annotation: Sborník studií z oblasti českého jazyka, literatury a školní praxe, mj. s uvedenými texty.
Book
13
by Gejgušová, Ivana, 1955- xx0008224{{{}}}}, Homolová, Kateřina, Hyplová, Jana, Kubeczková, Olga, 1977-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010.
Annotation: Sborník studií z oblasti českého jazyka, literatury a školní praxe, mj. s uvedenými studiemi.
Book