By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Recenze na román J. Němce "Možnosti milostného románu".
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3
Annotation: Recenze na román P. Dvořákové "Chirurg".
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 33-38
Annotation: Studie se zabývá postavením mladých žen v současné české próze, obzvlášť v literární tvorbě V. Hanišové a D. Táborské.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 3, 30. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 12, 5. 6., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 81-85
Annotation: Článek o významu románu "Tiché roky" a divadelní adaptaci "Hany" pro literární tvorbu A. Mornštajnové.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 1, s. 16-21
Annotation: Interpretační studie z připravované publikace "Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích".
Article
12
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 1, s. 1-6
Annotation: Studie k literárnímu dílu K. Poláčka u příležitosti 120. výročí jeho narození; zejm. ke styčným bodům Poláčkova díla s anglickým, francouzským...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 20, 29. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
15
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 76-91
Annotation: Studie se zabývá nespolehlivým vyprávěním ve třech prozaických textech Ladislava Fukse z 60. let 20. století. Přestože vyprávěcí způsoby...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 20
Annotation: Recenze se zmínkou o P. Hůlové.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 3, 7. 2., s. 23
Annotation: Recenze románu, který se zejména soustřeďuje na životní příběh F. Langera.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 47, 7. 3., s. 11
iHned.cz [online]. -- 7. 3. 2013
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 23, s. 128-129
Annotation: Recenze.
Article