By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 7, 27. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 8, 10. 4., s. 18-19
Annotation: Esej o panslavismu v literatuře.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 205, 1. 9., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 9, 30. 11., s. 7
Annotation: Nekrolog k úmrtí M. Červenky.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 39-48
Annotation: Studie; úvodní část je biografie překladatelky M. Arnautové.
Article
8
In: Východoevropské studie. -- Sv. 2, 2002, s. 257-266
Annotation: Poznámky k Jakobsonovu textu z roku 1935, uloženému v jeho neworském archivu pod názvem Formalistická škola a dnešní literární věda ruská...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 27. 5., s. 15
Annotation: Polemika s recenzí D. Hodrové (Tvar č. 7/04).
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 17, 20. 1., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
12
13
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 236, 8. 10., s. 8
Annotation: Referát konstatující mj. "slabou českou účast".
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 4, s. 427-432
Annotation: Studie.
Article
17
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1999, č. 13, [březen], s. 87-93
Annotation: Studie o rozdílném překladatelském přístupu k básním O. Mandelštama; srovnání originálů dvou básní O. M. s českými překlady (J. Kovtun...
Article
18
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 7, [březen], s. 124-125
Annotation: Stať o Jakobsonově metodologii.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 10. 6., s. 6
Annotation: Recenze; srovnání s antologií Čítanka českého stalinismu v řeči vázané, usp. Brousek Antonín, Praha, Rozmluvy 1987.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 28, 15. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article