By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 56-58
Annotation: Autorka komentuje knihu J. V. Plevy Jediná cesta.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 8, s. 988-989
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 26, 25. 6., s. 3
Annotation: O návštěvě představení Cachovy hry v Městském činoherním divadle v Bukurešti ve společnosti dramatika O. Šafránka.
Article
10
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 23, 1948, č. 7/8, s. 47-50
Annotation: Biografické povídky.
Article
11
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 25, 1950, č. 8/9, s. 46-47
Annotation: Autorka komentuje svou knihu.
Article
12
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 26, 1951, č. 5/6, s. 49
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 129-130
Annotation: Autorka referuje o svých zážitcích z večera o sovětské literatuře ve Skramníkách.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 363, 31. 12., s. 3
Annotation: Referát o filmu natočeném za scenáristické spolupráce Vl. Neffa a J. Wericha.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 104, 1. 5., s. 1
Annotation: Oslavný článek.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 104, 1. 5., s. 6
Annotation: Úryvek z románu Roky v kruhu.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 138, 11. 6., s. 2
Annotation: Projev spisovatelky J. Glazarové ze Sjezdu socialistické kultury.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 311, 24. 12., s. 1
Annotation: Próza.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 310, 25. 12., s. 1
Annotation: Povídka.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 267, 7. 11., s. 1
Annotation: Článek.
Article