By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 69-76
Annotation: Studie se věnuje románu O. Filipa Kavárna Slavia, kterou autorka považuje za jednu z nejméně autobiografických próz O. Filipa. Studie se zabývá...
Article
2
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 5, 2014, č. 2, 15. 9. 2015, s. 1
Annotation: Studie přináší analýzu románu "Pole a palisáda" M. Urbana. Autorka se soustřeďuje na kompozici a způsob využití mytologické struktury v současném...
Article
3
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 7, 2016, č. 1, 28. 6., s. 1
Annotation: Zpráva o 6. Sympozium Opoliensis.
Article
4
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 365-370
Annotation: Studie vykládá Filipův román pomocí Foucaultova pojmu panoptika.
Article
5
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 391-394
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 655-676
Annotation: Studie analyzuje román O. Filipa "Sedmý životopis", zejm. pestrou škálu strategií citace z archivních dokumentů, pocházejících z Archivu bezpečnostních...
Article
7
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 470-471
Česká literatura v síti [online]. -- 31. 10. 2016
Annotation: Anotace tematického čísla časopisu ER(R)GO (2015/1[30]), které se věnuje české literární vědě.
Article
8
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 384-390
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 416.
Article
9
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article
12
Other Authors: '; ...Gnot, Anna, 1989- av20181019102...
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 127-137
Annotation: Studie sleduje poúnorovou kanonizaci Čapkova díla na příkladu dobové muzejní praxe.
Article