By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 10.-16. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 92-95
Annotation: Autor se zamýšlí nad pražskou německou poezií (R. M. Rilke, F. Werfel) přelomu 19. a 20. století..
Article
3
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 41, 1959, č. 1, s. 45-46
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 9, 2000, č. 9, 2. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti 150. výročí narození TGM; s dvěma snímky a biografickými tabulkami Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Goldstücker.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 30, 2000, č. 6, s. 12-16
Annotation: Vzpomínka na období 1950-1951, zejména na politiky V. Širokého a O. Šlinga.
Article
7
In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2003, s. 297-303
Annotation: Dosud nepublikovaná přednáška (proslovená v jednom z minulých ročníků LŠSS) byla do sborníku zařazena jako vzpomínka na zesnulého E. G. (+...
Article
8
In: Boj o Polnou. -- s. 3-6
Annotation: Předmluva k 2. vyd. "románu faktu" (s tímto podtitulem vyšel v pražském nakladatelství Michala Káchy v roce 1934) o polenském procesu a hilsneriádě.
Book Chapter
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 24, 16. 6., s. 5
Annotation: Komentář k vydání; v závěrečné části o osobnosti J. Hájka, jeho profilu v 60. a "normalizačních" 70.-80. letech.
Article
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 296, 17. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 27/28, 15. 7., s. 8
Annotation: O setkáních s M. B. v roce 1950 v Izraeli a v roce 1964 v Praze u příležitosti zahájení výstavy o Franzi Kafkovi v Památníku národního písemnictví...
Article
14
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 275, 26. 11., s. 5
Annotation: U příležitosti jeho přednášky O vině Josefa K., přednesené na Západočeské univerzitě v Plzni; Kafka Franz, Proces; též o česko-německých...
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 23, 1993, č. 2, s. 27-30
Annotation: Autobiograficky laděný, slovensky psaný dopis starostovi rodné obce germanistovy Podbiel, okr. Dolný Kubín, Slovenská republika.
Article
16
In: Česká politika. -- Roč. 1, 1990, č. 4, 27. 7., s. 13
Annotation: Výňatky z rozhovoru pro ČP.
Article
17
18
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 157, 7. 9., s. 5
Annotation: Uhde Milan; polemika s jeho hodnocením E. G. v souvislosti s kafkovskou konferencí (Liblice 1963) v Uhdeho interview pro deník Die Welt.
Article
20
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1990, č. 1, podzim, s. 27-28
Annotation: Zamyšlení se nad částí textu poslední, sedmé kapitoly románu a volné dotvoření jejího obsahu.
Article