By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 14. 3., s. 51
Annotation: Báseň; připojena anotace sbírky K. Goldsteinové "Kenotaf".
Article
2
by Goldstein, Klára, 1988- jo2012709983{{{}}}}
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019.
Annotation: Monografie o chilském básníkovi zabývající se ohlasem angažované části jeho tvorby v české poválečné literární kultuře - překlady a...
Book
3
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 3, 2013, č. 1, březen, s. 2-5
Annotation: Interpretační studie k níže uvedenému svazku sebraných spisů V. Holana.
Article
4
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 3, 2013, č. 3, listopad, s. 16-17
Annotation: Recenze. Doplněno o otisk básní z recenzované sbírky (s. 17-19).
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2015, č. 63, s. 21-26
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka (s. 26).
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 18, 2015, č. 1, s. 89-121
Annotation: Studie o umělecké recepci občanské války ve Španělsku, která se objevovala v českých dobových sbornících a básnických sbírkách.
Article
7
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 6, červen, s. 28
Annotation: Ukázka z básnické sbírky "Kenotaf"; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 26, 20. 12., s. 22-23
Annotation: Poéma o osmnácti zpěvech; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 1, s. 125-137
Annotation: Studie zkoumá fučíkovské a pražské motivy v poezii P. Nerudy.
Article
10
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 14. 5. 2020
Annotation: Komentář s tipy na zajímavé blogy a instagramové profily věnované literatuře (W. Zimmerová - @wendulie_, M. Bečan, P. Krejčík, S. Kantor);...
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 8. 2020
Annotation: Fejeton; mj. k motivu zahrady v literatuře.
Article
12
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 24, 2020, č. 83, podzim, s. 8-10
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 4, 2014, č. 1, březen, s. 12-13
Annotation: Článek o níže uvedené básnické sbírce J. Skácela.
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 18, 2015, č. 1, s. 23-24
Annotation: Básně.
Article
15
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 20, 2016, č. 68, jaro, s. 14-15
Annotation: Básně.
Article
16
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 20, 2016, č. 70, podzim, s. 55-56
Annotation: Příspěvek v pásmu věnovaném P. Špangerovi; připojeny ukázky z jeho tvorby.
Article
17
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 21, 2017, č. 72, jaro, s. 7-9
Annotation: Rozhovor; mj. o překládání P. Nerudy. Ukázky z překladů jsou otištěny na s. 10-12.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 6
Annotation: Básně; báseň "(ke stepi)" věnována T. Postovitovi, a "Pod obzorem podvečer" A. Borzičovi.
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 10. 2020
Annotation: Analýza básnické sbírky F. Halase "Kohout plaší smrt" u příležitosti 90. výročí jejího prvního vydání, a zároveň 119. výročí Halasova...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s básnířkou K. Goldstein mj. o vztahu poezie a hudby, její nové sbírce básní "Falkenfrau" a literárním životě; připojena bio-bibliografická...
Article