By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 9. 1., s. 61
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky básní "Trochu jiné nic".
Article
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 8, 2009, č. 31, duben, s. 2-6
Annotation: Básně ze sbírek "Dvář" a "Zrakovina"; připojena biografická poznámka (s. 2)
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 257, 6. 11., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon Z. Gordona.
Article
4
In: Karel Hynek Mácha. -- ISSN 1803-7313. -- Roč. [9], 2016, č. 3, s. 11
Annotation: Rozhovor s R. Bulvovou o organizaci poeticko-pietní cesty na Radobýl a zpět do Litoměřic ke dni 180. výročí úmrtí K. H. Máchy; doplněno o básně...
Article