By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 82-89
Annotation: Polemika s knihou I. Fialové-Fürstové, v níž se I. F.-F. zabývá německým expresionismem a ve které zpochybňuje existenci expresionismu českého;...
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 1, 4. 1., s. 10
Annotation: Rozhovor s polskou bohemistkou a překladatelkou, zejména o recepci současné české literatury (Kundera Milan, Hrabal Bohumil, Klíma Ivan) v Polsku.
Article
3
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 594-600
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 1. 2017
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 379-385
Annotation: Přetisk přednášky věnující se způsobu vnímání slovenské národní identity v postmoderní době.
Article
5
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2020, č. 18, s. [237]-250
Annotation: Studie o románu "Utrpení knížete Sternenhocha" L. Klímy v kontextu gotické konvence textu a poetiky odporu. Autorka se ve svých interpretacích...
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 90, 2021, č. 1, s. 66-76
Annotation: Studie o způsobu zobrazování židovské tematiky v románu "Farská republika" D. Tatarky. Autorka se soustřeďuje na strategie prezentace židovských...
Article
7
by Goszczyńska, Joanna, 1948- mub2013784970{{{}}}}
Published Brno : Moravská zemská knihovna, 2020.
Annotation: Monografie věnovaná překládání české literatury v Polsku v letech 1989-2020; s rozsáhlou bibliografií uvádějící překlady české beletrie...
Book
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 340-342
Annotation: Zpráva o studiu bohemistiky na univerzitě ve Varšavě, včetně soupisu realizovaných diplomových prací.
Article
9
by Goszczyńska, Joanna, 1948- mub2013784970{{{}}}}, Kasperski, Edward, 1942-2016, Królak, Joanna, Mravcová, Marie, 1947-, Schmarc, Vít, 1979-, Šmahelová, Hana, 1946-
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
Annotation: Sborník z 19. ročníku meziuniverzitní konference (Praha - Varšava) tematicky zaměřeného na problémy romantismu, s oddíly: Kritické a filozofické...
Book
10
Annotation: Kolektivní monografie je v literárněvědné části zaměřena na projevy každodennosti a všedního života ve vybraných dílech české a polské...
Book
11
by Goszczyńska, Joanna, 1948- mub2013784970{{{}}}}, Jelínková, Tereza, Królak, Joanna, Mravcová, Marie, 1947-, Málek, Petr, 1965-, Nývltová, Dana, 1975-, Schmarc, Vít, 1979-, Vojvodík, Josef, 1964-
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a literární vědy, 2010.
Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci 21. ročníku meziuniverzitní lingvo-literární konference konané v říjnu 2008 a organizačně zajištěné...
Book
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 4, s. 478-480
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků, mj. uvedených referátů pronesených v literárněvědné sekci na daná témata:...
Article
13
Other Authors: '; ...Goszczyńska, Joanna, 1948- mub2013784970...
Annotation: Kolektivní monografie soustředěná kolem tématu války a válečného diskursu v českém kulturním prostoru se z velké části věnuje zobrazení...
Book
14
Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci meziuniverzitní lingvo-literární konference Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře; - literární...
Book