By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 169-174
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 174).
Article
2
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 7, s. 50-52
Annotation: Portrét překladatelky doplněný soupisem nejvýznamnějších knižně vydaných překladů.
Article
3
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 88, 2003, č. 3, 22. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 45, 7. 11., s. 8
Annotation: Úvaha vyvolaná diskusí o nakladatelských praktikách V. Stoilova a následným článkem V. Binara "Džentlmenská" dohoda (Lidové noviny 27. 10....
Article
5
In: Kvete-li vinný kmen. -- s. 446-[447]
Annotation: Ediční poznámka k souboru teologických studií M. B. z let 1955-2001 (poprvé vydáno samizdatově v roce 1979 pro bytový seminář); s autorskou...
Book Chapter
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 30, 30. 7.-5. 8., s. 13
Annotation: O prvních třech číslech nového ročníku.
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 18, 2008, č. 38, s. 145-147
Annotation: Studie o G. Steinerovi a základních momentech jeho teorie překladu. V čísle následuje autorčin překlad ukázky ze Steinerovy monografie Po Bábelu....
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 17, 2007, č. 35, s. 12-27
Annotation: Srovnávací studie, věnovaná příbuznostem v úvahách M. Merleau-Pontyho a V. Ferreiry - hledání možnosti zpřítomnění něčeho, co přesahuje...
Article
10
11
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 86, 2010, č. 7, s. 42
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 93, 2017, č. 2, s. 41
Annotation: Úvaha v čísle, jehož téma je "Od knihtisku k facebooku".
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 7, 25. 3., s. 6
Annotation: Nekrolog literárního vědce, kritika a esejisty G. Steinera.
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 5, 2009, č. 10, říjen, s. 57-58
Annotation: Článek o letošním ocenění překladů z portugalštiny Cenou a tvůrčí odměnou J. Jungmanna a o vzniku ceny pro začínající překladatele z...
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 1, 6. 1., s. 5
Annotation: Nekrolog literární historičky, editorky a jedné z mluvčích Charty 77 M. R. Křížkové. Křížková též edičně připravila vydání spisů...
Article
16
In: Ústrety [samizdat]. -- Č. 2, květen 1989, s. 3
Annotation: Glosa s jazykovědným a společenskokritickým tématem.
Article
17
In: Deník staré paní. -- s. 180
Annotation: Základem knihy je stejnojmenný text vydaný v roce 1986 pod jménem Nina Matulová (Praha, Mona, 95 s., 18. svazek knihovničky Vlasty); - pro toto vyd....
Book Chapter
18
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 87, 2011, č. 11, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 127-130
Annotation: Nekrolog literární historičky a editorky spisů J. Ortena; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s. 145.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 6-7
Annotation: Esej o životě, literární tvorbě a překladatelské práci B. Grögerové.
Article